คำถาม 
โดย : ดนัย ถามเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2548

กำหนดวันทอดกฐินวัดพระกรรมฐาน

กระผมขอเรียนถามถึงกำหนดวันทอดกฐินของวัดป่าบ้านตาด วัดป่าภูสังโฆ วัดหลวงปู่อ่ำ วัดภูวัว  กราบขอบพระคุณมากครับ

คำตอบ
เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2548

กำหนดการทอดกฐินประจำปีของวัดพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น :-

๑). วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคมนี้ 
      หลังจังหัน เสร็จแล้วร่วมประกอบพิธี ทอดมหากฐินสามัคคี
       ประจำปี โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
       อัคราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธี เวลา 09.00 น.

๒).  วัดภูสังโฆ บ.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 
       (พระอาจารย์วันชัย วิจตฺโต)
       ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคมนี้ หลังฉันจังหันเช้า 

๓).  วัดถ้ำพระภูวัว อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย 
       (พระอาจารย์อุทัย สิริธโร) 
       ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคมนี้ หลังฉันจังหันเช้า

๔).  สำนักสงฆ์ธุดงคสถานสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง 
       จ.เพชรบูรณ์ (หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม) 
       ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายนนี้ หลังจังหันเช้า 

๕).  วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 
       (พระอาจารย์อุ่นหล้า ฐิตธัมโม)
       ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคมนี้ หลังจังหันเช้า

๖).  วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 
       (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) 
       ทอดกฐินวันพุธที่ 16 พฤศจิกายนนี้ หลังจังหันเช้า

๗).  วัดระหาน (เกาะแก้วธุดงค์สถาน) อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 
        (หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ)
        ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคมนี้ หลังจังหันเช้า

                                            ____________
    


<< BACK

 


หน้าแรก