คำถาม 
โดย : ศิษย์รักธรรม ถามเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2546

พิจารณากายด้วยอสุภะ

ขอรบกวนกราบเรียนถามเรื่องการพิจารณากายค่ะ ลูกใช้ทั้งสัญญาความจำภาพอสุภะจากรูปถ่ายที่อื่น และความเข้าใจที่ออกมาจากจิตถึงความเป็นกาย มาพิจารณาร่างกายตัวเอง เหมือนที่หลวงตาสอนว่าพิจารณาภายนอก ภายใน ลูกเปิดภาพอสุภะในเว็บไซต์หลวงตา และให้ติดจิตคือให้สลดในสุภะ ให้คลายจากความยึดในกาย
   จิตมันรู้สึกสลดเข้าทุกที และจากความจำภาพอสุภะที่ดูในรูปนั้น มันเริ่มเข้ามาในจิตใจเป็นความรู้สึกให้สลด ให้วางในกาย จากสัญญาความจำภาพนั้นเหมือนเป็นความเข้าใจในจิตด้วยอริยสัจและไตรลักษณ์ ตอนถึงอริยสัจในจิตมันแน่นๆอยู่กลางอกค่ะ สติลูกตอนนี้ตั้งไม่ให้เผลอจากอสุภะ พิจารณามากขึ้นๆ บางทีไม่ได้ตั้งใจพิจารณา แต่เห็นคนทั่วๆไปมันก็แว็บๆเป็นอสุภะ เนื้อ ไส้ ส่วนต่างๆภายในกาย จิตมันก็ยิ่งสลดเข้า ๆ
   อย่างที่ลูกพิจารณาและปฏิบัตินี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ เพราะมันเปลี่ยนจากความจำภาพอสุภะนั้นมาเป็นความเข้าใจในจิต

คำตอบ
เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2546

 หลวงตา ถูกต้องมาโดยลำดับนะ อันนี้ถูกต้องมาโดยลำดับแล้วไม่มีที่ต้องติ ให้เจริญนี้ให้มากเข้าไป ให้มีความคล่องแคล่วเข้าไป สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี้มันจะเข้าในตัวของมันเองไปรู้ตัวเองปล่อยทั้งหมด แต่จะบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้บอกไม่ได้ตอนนี้ เป็นเคล็ดลับ ให้ผู้นั้นตัดสินตัวเอง เรียกว่า สนฺทิฏฺฐิโก มอบให้ตัวเองเป็น สนฺทิฏฺฐิโก ของตัวเองจากภาคปฏิบัติของตัวเอง ที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วว่า ให้พิจารณาซ้ำ ๆ ซาก ๆ จนคล่องตัว แล้วมันจะรวมตัวเข้าไปหาจิตทั้งหมดนั่นแหละ เรื่องความรู้ความเห็นต่าง ๆ แล้วจิตจะเป็นผู้ปล่อยเองเข้าใจเหรอ เอ้า เอาแค่นี้ก่อน เอ้า ว่าไปที่นี่ถูกต้องแล้ว

       จากกัณฑ์เทศน์ "สติคุ้มภัย"
          วันที่ 8 ต.ค.2546


<< BACK

 


หน้าแรก