คำถาม 
โดย : อนุสร ถามเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2546

คำภาวนาหายไป เหลือแต่ลมหายใจละเอียด

กราบนมัสการองค์หลวงตาที่เคารพครับ
เกล้ากระผมมีปัญหาเกี่ยวกับการภาวนามาเรียนถามองค์หลวงตาดังนี้ครับ เกล้ากระผมภาวนาโดยการบริกรรมพุทโธได้ระยะหนึ่งมาระยะหลังรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปรงคือเมื่อเริ่มภาวนาพุทโธได้เพียง ๔ หรือ ๕ ครั้งหรือน้อยกว่าหรือมากกว่านั้นคำภาวนาก็หายไปหมดเหลือแต่ลมหายใจที่ละเอียดเกล้ากระผมก็พยายามตามดูลมหายใจที่ละเอียดนั้น บางครั้งก็ถอนออกมารับรู้ถึงคำภาวนาพุทโธแต่แค่ชั่วขณะเดียวก็หายอีกเกิดเป็นลมหายใจที่ละเอียดสลับกันไปการที่เกล้ากระผมปฏิบัติตามนี้ที่ต้องหรือเปล่าครับ และควรจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรครับ
กราบนมัสการองค์หลวงตาอันเป็นสรณะสูงสุดครับ

คำตอบ
เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2546

หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาธรรมของคุณ ไว้ในเทศน์เช้าวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ ณ วัดป่าบ้านตาด ดังนี้
หลวงตา :   เออ ถูกต้องแล้ว ถูกต้อง ให้ปฏิบัติอย่างนั้น ความเคลื่อนไหวอะไรจะไม่เหนือจากใจ และจะไม่เหนือจากผู้รู้คือใจ จะเป็นผู้รับทราบความเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงของตน เข้าใจเหรอ
โยม       :   ควรจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรบ้างครับ
หลวงตา :  ปฏิบัติตามที่เคยปฏิบัติมา ที่ว่าถูกต้องแล้วนั่นแหละนะ หนุนขึ้นมันจะค่อยเจริญ จะค่อยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกที่ดีเรื่อยไป

(ขออนุโมทนาในธรรมภาวนามา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ)

<< BACK

 


หน้าแรก