คำถาม 
โดย : ประธาน ถามเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2546

การฆ่าคนตายเพื่อให้เขาพ้นทุกข์ทำได้หรือไม่

อยากทราบว่าการฆ่าคนตายเป็นบาป แต่ถ้าการฆ่าคนตาย เพื่อให้เขาพ้นทุกข์ทำได้และเป็นบาปหรือไม่ เช่นผู้ป่วย ไม่มีทางหาย ทรมาณจากการเจ็บป่วย (เคยได้ยินหลวงตาเทศน์เรื่องท่านอาจารย์คำดีเมื่อครั้งป่วยที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา แล้วหลวงตาบอกให้ท่านสีธนนำท่านกลับไป)

คำตอบ
เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2546

เรียนคุณประธาน
หลวงตาได้เมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาของคุณให้
เมื่อเช้าวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

หลวงตา     :     ให้เขามาฆ่าคุณ เพราะคุณก็อยากพ้นทุกข์อยู่แล้ว ให้เขาฆ่าคุณ คุณจะยอมรับไหม เพื่อให้พ้นจากทุกข์ เอ้าต่อไป

โยม            :     เช่นผู้ป่วยไม่มีทางหาย ทรมานจากการเจ็บป่วย ผมเคยได้ยินหลวงตาเทศน์เรื่องท่านอาจารย์คำดี เมื่อครั้งป่วยที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา แล้วหลวงตาบอกให้  ท่านสีธนนำท่านกลับไป จากคนชื่อประธาน

หลวงตา     :     ท่านกลับไปนำท่านไปฆ่าไหมล่ะ ก็ไม่เห็นนำท่านไปฆ่า นำท่านให้หายห่วงจากเรื่องวุ่นวายของธาตุของขันธ์ เพราะจิตท่านไม่อยู่ในประเภทนี้ ให้เอาท่านออกไป ก็ว่าเท่านั้นแหละ ท่านออกไปแล้วไม่นานท่านก็นิพพาน อัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุ นี่เห็นไหม นี่แหละจิตประเภทนี้ ไม่ใช่จิตประเภทที่จะมาคลุกเคล้ากับอันนี้ให้ร้องอือ ๆ อา ๆ เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์ ไปเห็นแล้วมันดูไม่ได้ เอาท่านมาไว้ทำไม ว่างี้เลย ท่านอาจารย์ไม่ใช่พระประเภทนี้นะ ให้รีบเอาท่านกลับโดยด่วน นี่เราบอกเลย บอกกับท่านสีธน ก็รีบเอากลับ ท่านสีธนก็เคารพเรา ไปได้สองวันหรือสามวันเอาท่านกลับไป พอกลับไป ๒-๓ วันท่านก็นิพพานไปเลย ท่านไม่มาทรมานอย่างนี้ เพราะธาตุขันธ์เวลานั้นไม่มีคุณค่าแต่ประการใดแม้เม็ดหินเม็ดทราย นอกจากเป็นพิษเป็นภัยต่อท่านทั้งนั้น รบกวนความบริสุทธิ์ของท่านตลอดเวลา ปลดอันนี้ออกไปแล้ว การรบกวนนี้ไม่มี ผึงเลย นั่น ท่านเรียกว่านิพพาน เข้าใจเหรอ


<< BACK

 


หน้าแรก