คำถาม 
โดย : ณัชร ถามเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2546

อุทิศร่างกายแก่สภากาชาดเพื่อมอบบุญให้แม่

กราบนมัสการหลวงตาที่เคารพอย่างสูง หนูมีศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะบริจาคทานด้วยเลือดเนื้อสังขารทุกอย่างที่ตัวเองมีเหลือ เพื่อใช้ต่อชีวิต ตลอดจนอุทิศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ จึงได้ขออนุญาตคุณแม่ ท่านก็อนุโมทนาด้วย แต่ท่านบอกทำใจไม่ค่อยได้ ถ้าท่านไม่ต้องเซ็นอะไรท่านก็ไม่ว่าอะไร ก็รับรู้เฉยๆได้
ปัญหามีอยู่ดังนี้ค่ะ
การบริจาคดวงตา รวมทั้งอวัยวะภายในต่าง ๆ กับสภากาชาดไทย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ซึ่งขั้นนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ หนูได้รับใบผู้บริจาคมาพกติดตัวแล้ว แต่ว่าอวัยวะส่วนอื่นที่เหลือทั้งหมด คือ เนื้อเยื่อสมอง กระดูก ที่จะต้องดำเนินการจัดเก็บโดยศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพของโรงพยาบาลศิริราช ขั้นตอนนี้ เขาจะส่งเอกสารมาให้ผู้ต้องการบริจาคและญาติเป็นคนเซ็นรับรู้ด้วย มาถึงขั้นนี้คุณแม่ไม่ยอมเซ็นแล้วค่ะ บอกว่าทำใจไม่ได้ 

คุณแม่เป็นลูกศิษย์ที่เคารพในธรรม และนับถือหลวงตาอย่างสูงมาสิบกว่าปีแล้ว คุณแม่ไปฟังธรรม และช่วยงานด้านจัดอาหารขึ้นถวายทุก ๆ เช้าไม่มีขาด ไม่ว่าหลวงตาจะโปรดเมตตาแนะนำว่าอย่างไร หนูก็จะยินดีปฏิบัติตามค่ะ เพราะหนูก็ระลึกถึงบุญคุณมหาศาลของคุณแม่ที่ให้ชีวิต เลือดเนื้อ และให้เราได้มาเกิดกับท่าน ได้เสียสละเลี้ยงดูเรามาตลอดเช่นกัน หนูถึงได้ไปกราบขออนุญาตท่านด้วยปากเปล่า ก่อนไปแสดงความจำนงอุทิศร่างตัวเองที่สภากาชาด 

หนูเพียงแต่อยากได้สร้างทานนี้เพื่อมอบบุญให้กับคุณแม่ ให้ท่านได้อนุโมทนาด้วย แต่ถ้าหากหลวงตาแนะนำว่า คุณแม่บอกอย่างไร ก็ให้เชื่อฟังตามนั้น เพราะท่านเป็นพระอรหันต์ของลูก หนูก็จะทำตามอย่างไม่มีอะไรขัดข้องหมองใจใด ๆ เลยค่ะ ก็คงจะพิจารณาว่าชาตินี้เราคงมีบุญบริจาคได้เพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น 

ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาของหลวงตามาด้วยความเคารพอย่างสูง ณัชร

Aug0646

คำตอบ
เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2546

เรียนคุณณัชร
หลวงตาได้เมตตาตอบเรื่องการบริจาคร่างกายของคุณเพื่ออุทิศบุญให้คุณแม่แล้ว เมื่อเช้าวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ ณ วัดป่าบ้านตาด ดังนี้

หลวงตา     :     หลวงตาขอบิณฑบาตกับคุณแม่ ส่วนอื่นๆ นั้นถวายเป็นทานให้หมด เนื้อเยื่อในสมองอะไรยกให้หมดเลย เป็นทานด้วยกันไปหมด หลวงตาขอบิณฑบาต

(ทีมงานตั้งจิตอนุโมทนาสาธุการกับคุณณัชรที่ระลึกแทนคุณของแม่มา ณ โอกาสในธรรมนี้)

<< BACK

 


หน้าแรก