คำถาม 
โดย : พิสิษฐ ถามเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2546

พิจารณาการเกิดของกายอย่างไร

ผมทำสมาธิโดยกำหนดให้จิตอยู่ในกาย และกายอยู่ในจิต ตอนนี้ผมมีความรู้ว่ากาย (อินทรีย์วัตถุ) นี้เป็นศพและมีหนอนขึ้น โดยทั้งหมดนี้ไม่เห็นภาพเป็นแต่ความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะทำสมาธิ ปัญหามีอยู่ว่าขณะที่ทำสมาธิบางครั้งจิตมีความคิดที่จะพิจารณาการเกิดของกาย ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะพิจารณาไปพร้อมกับการแตกสลายของกายได้หรือเปล่า เพราะผมยังไม่มีความรู้ว่ากายแตกสลายแล้วเป็นอะไร นอกจากความรู้ที่ได้จากสัญญาว่าเป็นธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งผมไม่รู้ว่าธาตุเหล่านี้มีลักษณะอย่างไร จึงทำให้เริ่มต้นไม่ถูกว่าจะพิจารณาการเกิดได้อย่างไร ขอให้หลวงตาแนะนำครับ แต่ถ้าหลวงตาคิดว่าผมควรจะพิจารณาการแตกสลายของกายให้รู้แจ้งก่อน ผมก็จะปฏิบัติตาม ขอกราบขอบพระคุณหลวงตาครับ 

Aug1346

คำตอบ
เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2546

เรียนคุณพิสิษฐ์
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาธรรมของคุณให้
เมื่อเช้าวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ ณ วัดป่าบ้านตาด ดังนี้

หลวงตา     :     ให้พิจารณาอย่างนี้แหละ อย่าคิดไปมากมาย พิจารณาตรงที่กำลังพิจารณาแล้วพูดมาอยู่นี้นะ เข้าใจไหม การเกิดการตายนี้ให้พิจารณาอยู่ในกายของเจ้าของก่อน แล้วออกจากนี้มันจะกระจายของมันไปเอง ถึงกาลเวลาที่มันจะขยายตัวออกไปแล้วไม่ต้องบอก มันจะเป็นไปเอง เหมือนไฟเชื้ออยู่ที่ไหนมันจะลุกลามไปได้หมด เวลาธรรมของเรามีหลักมีเกณฑ์แล้วก็เหมือนไฟได้เชื้อ กิเลสคือเชื้อไฟเผาไปได้ตลอดนะ เข้าใจ เอ้า ว่าไป

(ทีมงานขออนุโมทนาในธรรมปฏิบัติของคุณมา ณ ที่นี้)

<< BACK

 


หน้าแรก