คำถาม 
โดย : ลูกศิษย์ ถามเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2546

พอจิตสงบเกิดแสงแว็บเข้ามาในใจ

กราบเรียนท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ ท่านพระอาจารย์มหาบัวที่เคารพ กระผมมีข้อข้องใจที่จะเรียนถามเกี่ยวกับการภาวนาและการทำสมาธิว่าหลักในการทำสมาธิ เวลาผมทำสมาธิก็จะเริ่มด้วยการภาวนาด้วยคำว่า พุทธให้มีความแนบแน่นอยู่กับใจ และมีความรู้สึกว่ามีอาการวูบวาบพอจิตสงบพอสมควรก็เกิดแสงแว็บเข้ามาในใจไม่รู้ว่าเป็นแสงอะไร จึงใคร่กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ที่เคารพยิ่ง 

Aug1146

คำตอบ
เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2546

เรียนคุณใช้นาม ลูกศิษย์
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาธรรมของคุณให้
เมื่อเช้าวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ ณ วัดป่าบ้านตาด ดังนี้

หลวงตา     :     แสงหลอกลวงให้คนภาวนาล้มทั้งหงาย เข้าใจไหม นี่แสงหลอกลวงถ้าเชื่อมันล้มทั้งหงายนะนี่ ล้มทั้งหงาย หงายหมาด้วย หงายไม่เป็นท่าเข้าใจไหม หงายแมวมันตบได้นะ หงายหมานี้แง็ก ๆ ๆ อย่าไปยุ่งกับมัน เอาจิตให้สงบลงด้วยคำบริกรรมให้ติดอยู่กับนี้ นี้เป็นรากฐานสำคัญมากนะ ถ้าคำบริกรรมกับจิตติดแนบกันอยู่แล้ว อาการใดจะเกิดขึ้นไม่ปล่อยอันนี้ เหล่านั้นจะสงบมา อันนี้จะสร้างความสงบแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้น ๆ แล้วอาการใดเกิดขึ้นมามันจะทันหมดที่นี่เข้าใจไหม พอฐานของมันดีแล้วมันจะทัน เพราะอันนี้เป็นกิ่งก้านที่ออกไปจากตัวเองทำไมจะไม่รู้เงาตัววะ เหล่านี้เป็นเงาของจิต เมื่อจิตสร้างตัวเองให้แน่นหนามั่นคงแล้วมันจะทราบหมดอาการทุกอย่างเกิดขึ้น เข้าใจแล้วเหรอ 

(ทีมงานขออนุโมทนาในธรรมปฏิบัติของคุณมา ณ ที่นี้)

<< BACK

 


หน้าแรก