คำถาม 
โดย : คนรักธรรม ถามเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2546

เข้าใจในอริยสัจ ในไตรลักษณ์จากการพิจารณากาย

ลูกพิจารณากาย จนเห็นร่างกายสลายลงเป็นธาตุดิน คือมันสลายจากเนื้อหนัง ค่อย ๆ ย่อยลงเป็นดิน จนปนกับดินธรรมชาติ น้ำตาก็ไหลด้วยความสลด อย่างไม่เคยเป็นแบบนี้ค่ะ จิตมันผุดคิดขึ้นว่า เราไม่เคยเข้าใจในกาย ในอริยสัจ ในไตรลักษณ์แบบที่เคยพิจารณาเห็นลงเป็นดินชัด แยกไม่ออกว่าส่วนไหนเคยเป็นกายคน เป็นกายสัตว์ มันเป็นผงดินปนกันไปหมด จิตมันก็นิ่งของมัน แต่ระยะนี้จิตลูกก็นิ่ง ๆ สงบ เวลาจะพิจารณากายอีกมันก็ดิ่งเข้าหาจิต ขอเมตตาหลวงตาแนะสอนขั้นต่อไปที่ลูกควรพิจารณา 

คำตอบ
เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2546

เรียนคุณใช้นาม คนรักธรรม
หลวงตาได้เมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาจิตตภาวนาของคุณให้
เมื่อเช้าวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ ณ วัดป่าบ้านตาด ดังนี้

หลวงตา     :     เออ ให้พิจารณาที่เห็นว่ามันละลายๆ ลงไป ให้พิจารณาให้มันช่ำชอง เข้าใจไหม อย่าคาดอย่าหมายให้พิจารณาเป็นปัจจุบัน มันจะลงเป็นอย่างนั้นก็ตาม หรือมันจะแปรเป็นอย่างอื่นก็ตาม ให้รู้ในหลักปัจจุบันถูกต้องด้วยกัน เท่านั้นละ

(ทีมงานขออนุโมทนาในจิตตภาวนาของคุณมา ณ ที่นี้)

<< BACK

 


หน้าแรก