คำถาม 
โดย : ทิวาพร ถามเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2546

เกิดเวทนารู้แห่งใดก็พิจารณาแห่งนั้น

กราบนมัสการองค์หลวงตามาด้วยความเคารพอย่างสูง
ลูกเป็นลูกศิษย์ทางอินเตอร์เน็ตมานาน และมีโอกาสมากราบองค์หลวงตาที่บ้านตาด 2 ครั้งแล้วเจ้าค่ะ ลูกภาวนาไปจนนิ่ง จิตรวมแล้วพุทโธก็หายไป ลูกจึงจะเริ่มพิจารณากายค่ะ มีปัญหาถามดังนี้เจ้าค่ะ
1. ลูกต้องเริ่มพิจารณา ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นลำดับไปใช่ไหมเจ้าคะ ไม่เป็นไปตามลำดับจะได้ไหมเจ้าคะ โดยที่เมื่อเกิดเวทนารู้ที่แห่งใดก็พิจารณาแห่งนั้นจะได้ไหมเจ้าคะ
2. เมื่อรู้แห่งนั้นแล้วก็พิจารณาเป็นอสุภะอสุภัง เข้าสู่กฎไตรลักษณ์
3. เมื่อพิจารณาตามข้อ 2 เห็นชัดเจนแล้วควรจะพิจารณาอะไรต่อไปอีกเจ้าคะ
ลูกขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในทั่วโลก จงคุ้มครององค์หลวงตาให้อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรต้นใหญ่ๆๆๆของสัตว์ในสามแดนโลกธาตุตลอดไปชั่วกาลนานเทอญ 

Aug1946

คำตอบ
เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2546

เรียนคุณทิวาพร
หลวงตาได้เมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาภาวนาของคุณให้
เมื่อเช้าวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ ณ วัดป่าบ้านตาด ดังนี้

โยม            :     ลูกภาวนาไปจนนิ่งจิตรวม แล้วพุทโธก็หายไป
หลวงตา     :     เออ นั่น เห็นไหมล่ะพุทโธหาย

โยม            :     ลูกจึงจะเริ่มพิจารณากายค่ะ มีปัญหาถามดังนี้เจ้าค่ะ
ข้อที่ ๑ ลูกต้องเริ่มพิจารณาผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นลำดับไปใช่ไหมเจ้าคะ
หลวงตา      :    จะลำดับหรือไม่ลำดับไม่เป็นไร เราถนัดอาการใด ผมหรือขน หรือเล็บแล้วพิจารณาอันนั้นแหละ เราจะพิจารณาตามลำดับก็ได้ เราจะพิจารณาอาการใดอาการหนึ่งที่เราถนัดใจของเราแล้ว ได้เหมือนกัน เข้าใจไหม

โยม            :      ก็ตรงกับคำถามที่เขาถามว่าเป็นลำดับไปใช่ไหมเจ้าคะ ให้เป็นไปตามลำดับจะได้ไหมเจ้าคะ โดยที่เมื่อเกิดเวทนาที่รู้ที่แห่งใดก็พิจารณาแห่งนั้นจะได้ไหมเจ้าคะ
หลวงตา     :     นี่เราตอบแล้ว เอ้า ว่าไป

โยม            :     ข้อ ๒ นะครับ เมื่อรู้แห่งนั้นแล้วก็พิจารณาเป็น อสุภะอสุภัง เข้าสู่กฎไตรลักษณ์
หลวงตา     :     พิจารณา อสุภะอสุภังถูกต้องแล้วแหละ เหล่านี้มีแต่เรื่องกองอสุภะตามหลักธรรมชาติของมันอยู่แล้ว เราพิจารณาก็เพื่อจะไปดูความจริงที่มันเป็นอยู่แล้วนั่นแหละ เอ้า ว่าไป 

โยม            :     ข้อ ๓ บอกว่า เมื่อพิจารณาตามข้อ ๒ เห็นชัดเจนแล้วควรจะพิจารณาอะไรต่อไปอีกเจ้าค่ะ 
หลวงตา     :     เห็นชัดเจนแล้วจิตมันจะถอยเข้ามาสงบ อย่างหนึ่งนะ ออกจากนั้นก็พิจารณาอันนั้นให้มันคล่องแคล่วว่องไว เข้าใจเหรอ คืออันนี้จะมีคล่องตัวได้ คล่องตัวว่องไวได้ เอ้า ว่าไป

โยม            :    คำถามหมดแค่นี้ แต่ตอนท้ายเขาบอกขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในทั่วโลก จงคุ้มครององค์หลวงตาให้อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรต้นใหญ่ ๆ ของสัตว์ในสามแดนโลกธาตุตลอดไปชั่วกาลนานเทอญ จาก ทิวาพร
หลวงตา      :    เออ ถ้ามันกิ่งใหญ่นัก ลูกศิษย์ของเรามันไปนอนอยู่ใต้ร่มโพธิ์ เวลากิ่งใหญ่ ๆ ขาดมาพวกนี้หัวแตกหมด เข้าใจไหม มันมัวแต่หลับครอก ๆ ซิ กิ่งโพธิ์ใหญ่ลงมาหัวแตก

(ทีมงานขออนุโมทนาในธรรมภาวนาของคุณมา ณ ที่นี้)

<< BACK

 


หน้าแรก