คำถาม 
โดย : เด็กเชื่อฟังหลวงตา ถามเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2546

กลัวเผลอสติ

ลูกรู้สึกเป็นอาการจิตว่าง สงบ เมื่อมีเรื่องราวยุ่งเหยิง เรื่องราวเข้ามาก่อกวน แม้จะเป็นเรื่องดี น่ายินดีอะไรก็ตามค่ะ  จิตมันดูนิ่งสงบของมัน เพราะลูกบังคับไม่ให้เผลอสติกับคำบริกรรมตามที่หลวงตาสอน มันเหมือนเป็นธรรมท่านเตือนนะคะ เผลอแว็บหนึ่งเมื่อไร เหมือนธรรมท่านมาดึงเอาสติกับคำบริกรรมกลับคืนมา พอเวลามีเรื่องราวอะไรเข้ามาสัมผัสใจ ก็กลายเป็นเรื่องน่ารำคาญ แต่ไม่ใช่เป็นอาการรำคาญหงุดหงิดแบบกิเลสที่เราโกรธคนอื่นนะคะ มันรำคาญจะปัดเครื่องก่อกวนจิตออกค่ะ ทีนี้ลูกก็กำลังเริ่มเข้าปัญญาพิจารณาไปทีละขั้น เพราะลูกแน่ใจว่าเป็นอำนาจของการรักษาสติกับคำบริกรรมพยายามสุดฤทธิ์ที่จะไม่ให้เผลอ จิตก็เลยสงบนิ่ง เย็นขึ้นมาเป็นลำดับ แต่ลูกก็กลัวหากเผลอสติเข้า มันจะดึงกลับลำบาก แต่จะพยายามเต็มที่ค่ะ ขั้นนี้ลูกถูกต้องประการใดขอเมตตาหลวงตาค่ะ 

Sep2346

คำตอบ
เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2546

เรียนคุณใช้นาม เด็กเชื่อฟังหลวงตา
หลวงตาได้เมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาจิตตภาวนาของคุณให้
เมื่อเช้าวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๖ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

หลวงตา     :     ฟัง ๆ กลัวจะเผลอสติเข้า มันจะดึงกลับลำบากหรือ ถ้ากลัวก็อย่าเผลอสติซิ เข้าใจไหม ก็ไม่อยากให้เผลออยู่แล้ว ยิ่งกลัวจะเผลอสติ ก็อย่าเผลอซิ สติเป็นฐานสำคัญมากก็บอกแล้วนี่นะ ขอให้สติเป็นพื้นฐานดีเถอะ จะขึ้นจากนี้ทั้งนั้น ธรรมทั้งหลายจะเป็นเพราะสติวางพื้นฐานไว้ดี ถ้าสติขาดแว็บ ความเพียรขาดไปด้วย สติเป็นพื้นฐานสำคัญมาก นักภาวนาต้องอย่าลืม แม้แต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้น ถ้ามีสติแล้วยับยั้งตัวได้นะ อย่างหยาบ ๆ ก็ยังได้ ยิ่งละเอียดสติยิ่งละเอียดตามกัน

ลูกศิษย์       :     หากเผลอสติเข้ามันจะดึงกลับลำบาก แต่จะพยายามเต็มที่ค่ะ ขั้นนี้ลูกต้องทำประการใด ขอเมตตาจากหลวงตาเจ้าค่ะ เขาบอกกลัวมันจะเผลอแล้วดึงกลับลำบาก

หลวงตา     :     ก็บอกว่าอย่าเผลอด้วยการตั้งสติให้ดี เข้าใจไหม นี่แหละกันเผลอ มันจะเผลอ เราระวังของเราไว้มันก็ไม่เผลอ แต่เวลาเราไม่กลัวนั่นแหละมันเผลอเข้าใจไหม (หัวเราะ) เวลาเรากลัวอยู่มันไม่เผลอแหละ มันเอาตอนที่เราไม่กลัว พอไม่กลัวก็คือลืมตัวแล้วใช่ไหม เผลอแล้วนั่น 

ลูกศิษย์       :     ถ้าเผลอจะดึงกลับลำบาก ได้พยายามเต็มที่

หลวงตา     :     อย่าไปหาดึง ให้ตั้งจุดกับพุทโธ แล้วสติจะมาทันที อยู่กับคำบริกรรมนั้น ถึงมันจะแย็บไปไหนมันจะมาทันที เข้าใจเหรอ 

ลูกศิษย์       :     คนนี้ชื่อเขาดีครับ ชื่อเขาลงตอนท้ายครับ เขาบอก เด็กเชื่อฟังหลวงตา

หลวงตา     :     หลวงตาก็บอกว่า เด็กอย่าดื้อ ให้ว่างั้นเข้าใจไหม มันก็รับกันละซี หมดแล้วเหรอ หมดแล้วก็หมดเท่านั้น 

ถามธรรมะขั้นไหนมันจะออกรับกันทันที พูดจริง ๆ มันเต็มอยู่ในนี้แล้วว่างั้นเลย เราพูดอย่างนี้ว่าเราพูดเล่นเหรอ ธรรมะพระพุทธเจ้าเลิศเลอขนาดไหน ให้ปฏิบัติให้รู้น่ะ ว่างั้น พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้า สาธุว่างั้นเลย ไม่ทูลถามนั่นน่ะ ฟังซิ สนฺทิฏฺฐิโก ประกาศป้างไว้แล้วในธรรมอันเด็ดขาดทุกขั้นของธรรม ด้วย สนฺทิฏฺฐิโก จะรู้เองเห็นเอง ไม่จำเป็นต้องทูลถามพระพุทธเจ้า ถ้ายังทูลถามพระพุทธเจ้าอยู่ คำว่า สนฺทิฏฺฐิโก ที่พระองค์ประกาศมาแล้วก็หมดความหมาย ไม่มีค่า อันนี้พอรู้ก็ อ๋อ ทันทีเลย ๆ คือ สนฺทิฏฺฐิโก ประกาศขึ้น ตัวเองก็อ๋อทันทีเลย 

(ทีมงานขออนุโมทนาในจิตตภาวนาของคุณมา ณ ที่นี้)

<< BACK

 


หน้าแรก