คำถาม 
โดย : ผู้รักศาสนา ถามเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2546

รบกวนถามทีมงานเกี่ยวกับการค้นหาและsaveเก็บธรรมะหลวงตากัณฑ์เก่าๆ

อยากรบกวนถามทีมงานเกี่ยวกับการหาธรรมะหลวงตากัณฑ์เก่า ๆ เช่น ปี 2509 2518  และอยากค้นอ่านเกี่ยวกับท่านเทศน์เรื่องการพิจารณาร่างกาย และการปฏิบัติจิตตภาวนาของหลวงตาท่านเอง เพื่อเป็นคติแก่ลูกหลานชาวพุทธ และจะได้ save เก็บไว้อ่านศึกษาปฏิบัติตาม ขอรบกวนทีมงานช่วยกรุณาแจ้งด้วยค่ะ 

คำตอบ
เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2546

เรียน คุณผู้ใช้นาม รักศาสนา
ทีมงานขออนุโมทนาและขอบพระคุณที่ระลึกในธรรมคำสอนของหลวงตา โดยค้นห้าธรรมศึกษาจากเว็บไซด์นี้

1.     การค้นหาธรรมะหลวงตาที่ท่านเทศน์อบรมพระและฆราวาส ไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๐๔ ถึงปัจจุบัน คุณสามารถกดเข้าไปที่หน้า ธรรมะประจำวัน จะมีช่องใส่วันที่ เดือน ปีพ.ศ.ที่แสดงธรรม และช่องเลือกประเภทของเทศน์อบรมพระ หรือฆราวาส เป็นต้น หากคุณต้องการฟัง หรืออ่านเทศน์ปีพ.ศ.2518 หรือปีใด ๆ ก็ตาม คุณก็ใส่ในช่อง
พ.ศ. เป็น 2518 กัณฑ์เทศน์ปี 2518 ก็จะออกเรียงตามวันที่มาให้

2.     การค้นศึกษาเทศน์เกี่ยวกับเรื่องการพิจารณากาย คุณสามารถกดเข้าไปที่ “ธรรมะหลวงตาแยกตามหมวดหมู่” ในหน้าศาลาวัดป่า ใน “หมวดอสุภะกรรมฐาน” หรือกดอ่านเทศน์ ตามวันดังนี้ 
1.   เทศน์อบรมพระในวันเข้าพรรษา ค่ำวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 
2.   เทศน์อบรมพระและฆราวาส ณ วัดธรรมสถิต จ.ระยอง 
      ค่ำวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ 
3.   เทศน์อบรมพระ ณ วัดแพร่ธรรมาราม จ.แพร่  
      วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕
4.   เทศน์ ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ ค่ำวันที่ ๒๓ ธันวา ๒๕๔๖
5.   เทศน์อบรมพระ ณ วัดอโศการาม วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๖
6.   เทศน์ตอบปัญหาธรรมจากเว็บไซด์ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖
7.   เทศน์อบรมพระในวันเข้าพรรษา ค่ำวันที่ ๑๔ กรกฎา ๒๕๔๖
8.   เทศน์ตอบปัญหาธรรม วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๖
9.   เทศน์ตอบปัญหาธรรมวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๖
10. เทศน์อบรมพระวันกฐิน ค่ำวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๖

3.     ส่วนการค้นศึกษาเทศน์เกี่ยวกับการปฏิบัติของหลวงตาท่านเอง คุณสามารถกดเข้าไปที่ศาลาวัดป่า หัวข้อ “ธรรมะหลวงตาแยกตามหมวดหมู่” เลือกกดเข้าไปที่ “หมวดการปฏิบัติและปฏิปทาของหลวงตา” หรือกดที่ http://www.luangta.com/salawatpa/content_show.php?content_id=164 

4.     การ save เทศน์ของหลวงตาเก็บไว้ หากเป็นเสียงหรือภาพด้วย คุณสามารถ download ลงมาsave ไว้ที่เครื่องคอมของคุณ เพื่อบันทึกลงเป็นเทปหรือลงในแผ่น CD ต่อไป

เทศน์ดังที่ทีมงานได้เรียนคุณมานี้ หวังในธรรมศึกษาและปฏิบัติของคุณคงเป็นผลประโยชน์ตามควร หากติดขัดประการใด สอบถามเข้ามาได้ค่ะ ขอขอบคุณและอนุโมทนามา ณ ที่นี้

<< BACK

 


หน้าแรก