คำถาม 
โดย : น้อง ถามเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2546

การกู้เงินเพื่อทำบุญเป็นการทำบุญที่ถูกต้องหรือไม่

กราบนมัสการหลวงตามหาบัว :  สามีลูกชอบทำบุญมากเงินในครอบครัวไม่มีเก็บ แต่สามีอยากทำบุญมากก็เลยกู้เงินมาทำบุญ ขณะนี้ยังชำระเงินไม่หมด จะหมดในอีก 9ปี ลูกขอเรียนถามถ้าเป็นอย่างนี้จะได้บุญไหมเจ้าคะ คนที่รู้จักกับเขาอีกหลายคนที่กู้เงินมาทำบุญ มีลูกศิษย์หลวงตา ตั้งใจทุ่มทำบุญเพื่อชาติเอาบ้านไปจำนองกับธนาคาร นำเงินมาถวายซื้อทองเป็นกิโล ๆ ถวายเพราะจิตตั้งมั่น เพื่อมหากุศลเพื่อชาติ 

คำตอบ
เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2546

เรียนคุณน้อง
หลวงตาได้เมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาของคุณให้
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ณ วัดป่าบ้านตาด ดังนี้

หลวงตา     :     เรื่องได้บุญได้ เรื่องติดหนี้ก็ติด เรื่องได้บุญได้ ให้พยายามหามาใช้หนี้เขา ให้ผ่อนผันสั้นยาวให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีนะ ที่ว่าติดหนี้นี้เราก็ยอมรับแล้วว่า การอยากทำติดหนี้เขาก็ยอมติดเป็นไปได้ แต่ให้ลดหย่อนผ่อนผันให้อยู่ในความพอเหมาะพอดี เป็นความถูกต้อง เข้าใจไหม ถูกต้องดี ไม่เดือดร้อนทั้งตนและผู้อื่น ที่เขากู้เงินติดหนี้ติดสิน อันนี้เขาก็ถูกในทางหนึ่ง เข้าใจหรือ ก็ความอยากทำ บุญมันก็ได้ ทางติดหนี้ก็ติด ทีนี้บุญให้ได้หนี้อย่าได้ติด ผ่อนเข้ามานี้ เข้าใจหรือ ให้ผ่อนผันสั้นยาว อย่าไปกู้ยืมเขา เมื่อมันไม่มีก็ให้พักไปก่อนนะ

โยม           :     เขาบอกว่า มีลูกศิษย์หลวงตา ตั้งใจทุ่มทำบุญเพื่อชาติเอาบ้านไปจำนองกับธนาคาร นำเงินมาถวายซื้อทองเป็นกิโล ๆ ถวายเพราะจิตตั้งมั่น เพื่อมหากุศลเพื่อชาติ เขาถามแค่นี้แหละครับ

หลวงตา     :    เขาทำแล้วก็ทำไปแล้วจะให้ว่าไงอีก เขาทำบุญก็ทำไปแล้ว ก็ดีไปแล้วจะให้ว่าไงอีก


(ทีมงานขออนุโมทนาในมหากุศลอันบังเกิดกับจิตสามีของคุณ และเผื่อด้วยมหากุศลนี้ยังคุณและบริวารให้ได้รับเช่นกัน)

<< BACK

 


หน้าแรก