คำถาม 
โดย : คณะทำงานและศิษย์ในสหรัฐอเมริกา ถามเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2546

ปัจจัยความเสื่อมสูญของศาสนา

กราบเรียน พระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์หลวงตามหาบัว
เนื่องจากคณะศิษย์มีความสนใจปัญหาเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพราะเคยได้ยินมาว่าความเสื่อมสูญแห่ง ปริยัติ๑ ปฏิบัติ๑ ปฏิเวธ๑  เพศสมณะ๑ ธาตุฯ๑ หมดไป ศาสนาก็หมดไปใช่หรือไม่ หรือถ้า ๕ อย่างอยู่ครบศาสนาก็คงยังอยู่ โปรดเมตตาแสดงธรรมแก่คณะศิษย์ตาดำๆ คลายความสงสัยด้วยเทอญ

คำตอบ
เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2546

เรียนคณะทำงานและคณะศิษย์ในสหรัฐอเมริกา
หลวงตาได้เมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาของคุณ
เมื่อเช้าวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

หลวงตา     :     บอกลูกศิษย์ตาดำ ๆ ทางสหรัฐ อย่าพากันเป็นบ้า ธาตุ ๕ ธาตุ ๔ อะไร เราทำบุญให้ทานทุกวัน เราไม่ได้ไปหาเอาธาตุบ้า ๆ นั้นมาทำ เราเอาธาตุของเราที่ทำอยู่นี้ใช่ไหมล่ะ ปฐวี อาโป เตโช วาโย ก็คือธาตุขันธ์ของเรา จิตธาตุ ธรรมธาตุ ก็คือจิตนี้อยู่ในตัวของเรา เราเอานี้ออกทำ ไปหางมอะไรกับธาตุโน้นอยู่ฟากเมฆที่ไหนก็ไม่รู้แหละ เข้าใจเหรอ เท่านั้นแหละ มีอะไรอีกล่ะ

โยม            :     ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ไม่ต้องตอบหรอกครับ

หลวงตา     :     มันก็เหมือนกันแล้ว ก็เมื่อคนตายแล้วอะไรมันก็หมดไปด้วยกันนั่นแล้ว จะว่าไง 

(โปรดอ่านเพิ่มเติมในธรรมศึกษาเพื่อความก้าวหน้าในขั้นธรรมต่อไปได้จากธรรมะหลวงตาในเว็บไซด์นี้ค่ะ) 

<< BACK

 


หน้าแรก