คำถาม 
โดย : ณัฐกร ชุ่มชื่น ถามเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2546

การทำสมาธิควรปฏิบัติเช่นไร ถ้าเรายังมีภาระทางโลก

กราบนมัสการพระคุณเจ้า
1. คนเราควรต้องปฏิบัติตัวเช่นไรเป็นเบื้องต้น เพื่อที่จะสามารถควบคุมและป้องกันสาเหตุแห่งทุกข์
2. การเจริญสมาธิ และเดินจงกรม หรือการกำหนดลมหายใจ ควรปฏิบัติเช่นใด ถ้าเรายังคงมีภาระในทางโลก

กราบนมัสการในความกรุณา

คำตอบ
เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2546

เรียนคุณ ณัฐกร
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาของคุณให้
เมื่อเช้าวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๖  ณ  วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

โยม           :     ข้อที่ ๑ คนเราควรต้องปฏิบัติตัวเช่นไรเป็นเบื้องต้น เพื่อที่จะสามารถควบคุมและป้องกันสาเหตุแห่งทุกข์

หลวงตา     :     คำว่าปฏิบัติตนนั้นมันก็เป็นเรื่องโลกกับเรื่องธรรม นี่ปฏิบัติตนเกี่ยวกับเรื่องธรรมหรือปฏิบัติตนแบบโลก ๆ แบบโลก ๆ ก็เกิดขึ้นมา ลูกมันเกิดขึ้นมาจากแม่ แม่ก็ดูแลรักษาเอาเข้าใจไหม นี่ก็เรียกว่าปฏิบัติตนดี แม่ปฏิบัติให้ก่อน อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ยังไม่มีก็อาศัยแม่เป็นผู้เลี้ยงดู พี่เลี้ยงทั้งหลายดู นี่ก็เป็นการปฏิบัติตนอย่างหนึ่งเกี่ยวกับร่างกาย ที่จะปฏิบัติตนทางด้านธรรมะให้เป็นคนดี ดีชั่วก็รู้มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแล้ว พ่อแม่ผู้ใหญ่ทั้งหลายก็พูดว่าผิดว่าถูกว่าดีว่าชั่ว เราก็นำเอาความ ผิด ถูก ดี ชั่ว นั้นมาวินิจฉัย อะไรไม่ดีก็ปัดออกอย่าทำอย่ายึด อะไรดีก็สั่งสมสิ่งนั้นเข้าไป ก็เรียกว่าปฏิบัติตนดี เข้าใจหรือเปล่าละ เอ้า ว่าไป

โยม           :     ข้อที่ ๒ ครับ การเจริญภาวนาควรปฏิบัติเช่นใด ถ้าเรายังมีภาระในทางโลก 

หลวงตา     :     ใครที่ไม่มีภาระในทางโลก เหอ ตั้งแต่ไอ้ปุ๊กกี้เรายังมีภาระวะ คนจะอวดเก่งมาจากไหน ไอ้ปุ๊กกี้มันยังมีภาระ คนมายุ่งมันมาก ๆ มันก็แว็ก ๆ มันเห่าเอา นั่น ภาระของมันให้มันได้เห่าว่าไง พูดอะไรอย่างนั้น คนมีงานมีการอยู่เป็นธรรมดาไม่ใช่คนตาย ต้องกินอยู่หลับนอนต้องวิ่งเต้นขวนขวายหามา นี้ก็เป็นเรื่องของเราเป็นผู้หามา การเสาะแสวงหาธรรมก็แสวงภายในจิตใจและกาย วาจา เราก็ทำได้เช่นเดียวกับโลก ถ้าเราไม่บัดซบเสียอย่างเดียวเข้าใจเหรอ เราอยากเป็นคนบัดซบก็ให้ทำเหมือนคนตายแล้วนั่นนะ เข้าใจไหม ถ้าจะทำงานทางโลกก็ทำเป็นบ้าไปเลย ถ้าจะทำงานทางธรรมไม่มีเวลา ตายแล้วมีเวลามาจากไหน อยากถามว่าอย่างงั้นนะ เข้าใจหรือเปล่าล่ะ เอ้า ว่าไป

(โปรดหาอ่านธรรมะหลวงตาเพิ่มเติมในเว็บไซด์นี้ และรับชมเทศนาถ่ายทอดสดทุกวันในเว็บไซด์นี้ เวลาประมาณ ๐๗:๕๐ น.)

<< BACK

 


หน้าแรก