คำถาม 
โดย : ศิษย์รักธรรม ถามเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2546

พิจารณาอสุภะและสุภะเข้าหาจิต

(ถามผ่านE-Mailทีมงาน)
เมื่อครั้งที่แล้วหลวงตาเมตตาแสดงธรรมะตอบลูก เรื่องการพิจารณาอสุภะที่มันแสดงอาการหดเข้าหาจิต ขณะนี้รู้สึกมันยิ่งหด ๆ เข้ามา แต่ไม่ใช่อสุภะตัวเดียวที่รู้สึกหดเข้ามาที่จิต มันรูปสวยด้วย สุภะก็หดเข้ามา แต่ไม่ถี่เหมือนอสุภะเวลานี้ จิตก็แน่น ๆ บางทีก็น้ำตาไหลปีติในธรรมะนี้ ลูกรบกวนกราบเรียนมาเท่านี้ ขอน้อมกราบระลึกในเมตตาคุณของหลวงตาสุดหัวใจ และตั้งใจปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นค่ะ 

คำตอบ
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2546

เรียนคุณใช้นาม ศิษย์รักธรรม
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาจิตตภาวนาของคุณให้
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

หลวงตา     :    พิจารณาอย่างนี้ พิจารณามากไปมันก็เป็นความชำนาญของมันเองละ ให้พิจารณาอย่างนี้เป็นอารมณ์เป็นงานของใจ เข้าใจเหรอ ให้พิจารณาอย่างนี้เป็นงานของใจในขั้นนี้ เอ้า ว่าไป

(อนุโมทนาในจิตตภาวนาของคุณมา ณ โอกาสในธรรมนี้)

<< BACK

 


หน้าแรก