คำถาม 
โดย : พระอดิเรก อติเรกลาโภ ถามเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2546

ระงับจิตที่เป็นอกุศล

บ้างครั้งที่จิตเป็นอกุศลทำอย่างไรจะระงับไม่ให้คิด ทั้งที่ผมก็ทำความเพียร แต่จิตยังคงพะวงอยู่เป็นส่วนลึกที่ยังสะกิดให้ผมต้องคิด แต่ผมยังพอห้ามและกดมันได้ แต่จะทำยังไงให้ตัดขาดจากมันไปเลย
กราบนมัสการหลวงตามาด้วยความเคารพ

คำตอบ
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2546

กราบนมัสการพระอดิเรก
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาธรรมให้
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ ณ วัดป่าบ้านตาด ดังนี้

หลวงตา     :     เวลากิเลสมันรุนแรง เช่น ความโกรธเกิดขึ้นรุนแรงที่จะวิ่งตามกิเลส ความโกรธรุนแรงขึ้น เวลามันรุนแรงต้องปิดมันด้วยความอดกลั้นขันติ เก็บความรู้สึกไว้อย่าแสดงออก แล้วให้พยายามเห็นโทษแห่งความดิ้นรนที่จะโกรธจะเคียดแค้นให้เขาไว้ด้วยดีด้วยสติของเราเอง เรื่องก็จะค่อยสงบไป อย่างหนึ่งก็เอาธรรมเป็นคำบริกรรม บีบบังคับความคิดความเคียดแค้นนั้นไว้ไม่ให้มันออก ให้มีแต่ธรรม เช่น พุทโธๆ เป็นต้น บีบไว้ในช่องที่ความโกรธจะออก เอาพุทโธไปอุดไว้นู้นไม่ให้มันออก ต่อไปมันก็จะค่อยสงบเอง 


<< BACK

 


หน้าแรก