คำถาม 
โดย : ผู้ได้รับความทุกข์ ถามเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2546

อยากให้เกิดสภาวะของปาฏิหาริย์

กระผมเคยปฏิบัติกรรมฐานที่สำนักแห่งหนึ่งด้วยวิธีกำหนดยุบ-พอง แต่ด้วยจิตที่ติดในความอยากในขณะนั้น อยากที่จะเห็นนิมิตและปาฏิหาริย์ ทำให้เกิดการบีบบังคับจิตเพื่อให้เกิดสภาวะดังกล่าว ซึ่งก็ไม่เกิดสภาวะใดๆตามที่ต้องการ ที่สำคัญกลับเกิดความตึงแน่นของร่างกายและเกิดความเครียด จุกแน่นของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณลิ้นปี่และท้ายทอย ซึ่งก็จะเกิดเป็นประจำจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะเมื่อเกิดความตื่นเต้น และเมื่อทำสภาธิก็จะเกิดความเครียดและมีความฟุ้งซ่านง่วงนอนติดตามมา ทำให้มีความท้อแท้มากในบางครั้ง แต่เมื่อได้มีโอกาสศึกษาธรรมะคำสั่งสอนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำให้ความคิดที่อยากให้เกิดสภาวะของปาฏิหาริย์ต่างๆหรือนิมิตหมดไปแต่ความที่สิ่งที่เป็นโทษดังที่กระผมรายงานมาข้างต้นยังปรากฏอยู่เช่นเดิม กระผมอยากน้อมจิตกราบหลวงตาได้โปรดชี้แนะแนวทางสู่การแก้ไขความทุกข์ดังกล่าวมานี้ด้วยเถิด

คำตอบ
เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2546

เรียนคุณใช้นามผู้ได้รับความทุกข์ 
หลวงตาเมตตาตอบปัญหาธรรมเป็นแนวดำเนินให้คุณ
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

หลวงตา     :     ก็รู้โทษมันแล้ว หยุดมันแล้วก็ไม่มีอะไรนะ อย่าไปคิดอย่างที่มันเกิดโทษมาแล้วเข้าใจเหรอ ที่ว่าคราวหลังมานี้มันถูก คือระงับอย่างนั้นไม่คิด หรือว่ายังไง 

โยม           :     เขายังปรากฏจุกที่ลิ้นปี่และท้ายทอยอยู่

หลวงตา     :     ปรากฏก็ช่างหัวมันเถอะ เราหามาเองก็แบกไปอย่างนั้นละ ก็ไม่มีใครไปหามาให้ ตัวเป็นบ้าขนาดไหน โทษของบ้ามันก็มาอย่างนั้นละ ตัวดิ้นแล้วไปหาคนมาแก้บ้า จะแก้ยังไงตัวดิ้นเอง 

(โปรดหาอ่านธรรมะหลวงตาเพิ่มเติมขั้นธรรมต่อไป ในหน้าหนังสือธรรมะ และหน้าธรรมะปรจำวันในเว็บไซด์นี้)

<< BACK

 


หน้าแรก