คำถาม 
โดย : ธนา ถามเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2546

ข้อปฏิบัติเบื้องต้นของพระกรรมฐาน

ผมขอเรียนถามครับ 
1.คือผมมีน้องชายบวชอยู่วัดที่กรุงเทพฯวัดหนึ่ง น้องชายผมมีความเคารพรักหลวงตา และฟังธรรมอย่างตั้งใจเก็บระลึกไว้ที่ใจ ภาวนาก็ไม่ได้ขาด เขาอยากออกภาวนา ผมจึงขอเขียนมารบกวนถามถึงข้อปฏิบัติเบื้องต้นของชีวิตพระกรรมฐาน ให้ได้หลักเกณฑ์อย่างไรครับ
2. ผมได้ดูถ่ายทอดสดเทศน์ของหลวงตาเกือบทุกเช้า ไม่มีที่ไหนทำได้เป็นประโยชน์ ประมาณค่าไม่ได้เลย ผมจึงขออนุโมทนากับคณะศิษย์ที่ถ่ายทอดสดและเผยแพร่ธรรมของหลวงตาอย่างจริงใจครับ และโดยเฉพาะหลวงตาท่านที่เมตตาเปิดธรรมะให้ลูกให้หลานได้เข้าใจ ได้ยินที่ไม่เคยได้ยิน เหมือนชุบชีวิตจิตใจให้เป็นคนใหม่ เพราะหลายต่อหลายคนมีแต่ทุกข์ พอได้ฟังธรรมนี้ก็เหมือนมียารักษาโรค ค่อยเบาบางและหายไป ผมกับน้องชาย และเพื่อนฝูงจะพากันตั้งใจปฏิบัติและช่วยบอกผลของการภาวนา เพื่อให้คนอื่นได้รับประโยชน์ด้วยครับ อินเตอร์เน็ตของหลวงตาจะอยู่ตลอดไปมั้ยครับ เพราะเราคิดถึงคนรุ่นหลังเราจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง 

คำตอบ
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2546

เรียนคุณธนา หลวงตาท่านเมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาของคุณ
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

โยม           :     ผมขอกราบเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานดังนี้ครับ คือผมมีน้องชายบวชอยู่ที่กรุงเทพวัดหนึ่ง น้องชายผมมีความเคารพรักหลวงตา และฟังธรรมะอย่างตั้งใจ เก็บระลึกไว้ที่ใจ ภาวนาก็ไม่ได้ขาด เขาก็อยากออกภาวนาวิเวกไปตามป่าเขา เพราะเห็นถึงวันเวลาที่ไม่น่าปล่อยไปโดยเปล่าประโยชน์  จึงขอรบกวนเรียนถามถึงข้อปฏิบัติเบื้องต้นของชีวิตพระกรรมฐาน ให้ได้หลักเกณฑ์อย่างไรครับ

หลวงตา     :     พระกรรมฐาน พระพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้ว บวชมาแล้วไม่ผ่านกรรมฐานเหล่านี้บวชมาได้ยังไง  จะมาถามกรรมฐานหาอะไรอีก กรรมฐาน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี้คืองานของพระ ให้พิจารณาอันนี้เป็นงานของพระ รุกฺขมูลเสนาสนํ บวชแล้วให้ไปเที่ยวอยู่ในป่าในเขา รุกขมูล ร่มไม้ บำเพ็ญสมณธรรมในนั้นเป็นที่สะดวกสบาย และเธอทั้งหลายจงทำความอุตส่าห์อย่างนี้ตลอดชีวิตเถิด งานก็คือ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ท่านก็บอกไว้แล้ว แล้วสงสัยกรรมฐานที่ไหน ถ้าไม่ใช่เราเป็นกรรมฐานปลอม เข้าใจ เอ้าถามไปอีกจะตอบอีก

โยม           :     ข้อสองครับ ผมได้ดูการถ่ายทอดสดเทศน์ของหลวงตาเกือบทุกเช้า ไม่มีที่ไหนทำได้ เป็นประโยชน์ประมาณค่าไม่ได้เลย ผมจึงขออนุโมทนากับคณะศิษย์ที่ถ่ายทอดสด และเผยแพร่ธรรมะของหลวงตาอย่างจริงใจครับ และโดยเฉพาะหลวงตาที่เมตตาเปิดธรรมะให้ลูกให้หลานได้เข้าใจ ได้ยินที่ไม่เคยได้ยิน เหมือนชุบชีวิตจิตใจให้เป็นคนใหม่ เพราะหลายต่อหลายคนมีแต่ทุกข์ พอได้ฟังธรรมะนี้ก็เหมือนมียารักษาโรค ค่อยเบาบางและหายไป ผมกับน้องชายและเพื่อนฝูง จะพากันตั้งใจปฏิบัติ และช่วยบอกผลของการภาวนาเพื่อให้คนอื่นได้รับประโยชน์ด้วยครับ

หลวงตา     :     เออ ให้ภาวนา พุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ เป็นเบื้องต้นนะ จากนั้นเราจะเอาคำใดมาภาวนาเป็นคำบริกรรมกำกับใจของเรา เพราะใจของเรามันคึกมันคะนอง ถูกกิเลสฉุดลากไปตลอดเวลารอบด้าน คือทุกทิศทุกทาง กิเลสจะลากไปให้อยากรู้อยากเห็น อยากทำอย่างนั้นอยากทำอย่างนี้ อยากนั้นอยากนี้อยากตลอดเวลา นี้คือจิตมันดิ้นมันดีด ให้เอาคำบริกรรมนี้เข้าไปบังคับตัวดิ้น ช่องนี้เป็นช่องของกิเลสมันออกมานี้ แล้วธรรม เอาพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ ก็ได้ ไปปิดช่องนั้น อุดช่องนั้นไว้แล้วเอาพุทโธออกแทน เข้าใจไหม มีสติกำกับ ให้พุทโธออกแทน

ไม่ควรจะให้มันออกได้อย่าให้มันออก ความคิดต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นๆ ให้เอาความคิดของธรรมออกแทน ความคิดนี้เป็นธรรม ความคิดนั้นเป็นกิเลส ให้เอาความคิดของธรรม พุทโธๆ ติดแนบไว้นั้น แล้วจิตใจจะค่อยเย็นขึ้นมา เพราะกิเลสออกทำงานคว้าหาฟืนหาไฟมาเผาเราไม่ได้ มีแต่ธรรมเป็นน้ำดับไฟๆ ก็เย็นไปๆ เย็นไปเรื่อยๆ ให้กำหนดเอาอย่างนี้นะ เอาพุทโธแทนเข้าไปที่ความคิดมากๆ ให้มันคิดพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ ก็ได้ตามแต่จริตชอบ แต่สติเป็นสำคัญมากนะ สติเผลอไม่ได้ สตินี้เป็นพื้นฐาน สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงไม่มีเว้น เอ้า มีอะไรอีก

โยม          :     ตอนท้ายเขาบอกว่า อินเตอร์เน็ตของหลวงตาจะอยู่ตลอดไปไหมครับ เพราะคิดถึงคนรุ่นหลังจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง

หลวงตา     :     อย่าไปคิดถึงเขามันจะเป็นบ้านะ คิดถึงเราซี เราเก่งกว่าโลกไปที่ไหนเราถึงจะมาคิดแต่กับโลกไม่คิดถึงตัวของเรา แสดงว่าหลงอีกแง่หนึ่ง เข้าใจไหม 


<< BACK

 


หน้าแรก