คำถาม 
โดย : พิม ถามเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2546

จิตจะพิจารณากิเลสตัวบงการอย่างไร

หนูภาวนาโดยใช้หลัก ปัญญาอบรมสมาธิเจ้าค่ะ ทำอย่างไรจิตจึงจะเห็นกระบวนการกิเลสทำงานได้ตลอดสาย  และสามารถจดจ่อ และคิดค้นจนเกิดการยอมรับในตัวจิตเจ้าค่ะ  จิตเห็นว่า กิเลสเป็นตัวสั่งการและบงการ แล้วจิตก็เป็นผู้ที่โง่ถูกกิเลสคอยบงการ  หนูจะต้องพิจารณาตัวบงการนี้อย่างไร เจ้าค่ะ    ที่หนูพิจารณาไม่ทราบว่าถูกหรือไม่ อาศัยจากการดูค่ะ แล้วพิจารณาในหลักที่ว่า กิเลสไม่มีในตัวจิต จิตไม่มีในกิเลส เมื่อสองสิ่งไม่อยู่ที่เดียวกัน เหตุใดจึงมีความเข้าใจเป็นตัวเดียวกันได้ แสดงว่าต้องมีตัวเชื่อมโยงนั่นก็คือตัวสำคัญมั่นหมาย ที่ต้องตั้งอยู่ในจิต เป็นของที่จิตไม่เคยรู้ และไม่เคยคิดว่าจะต้องละ  พิจารณาอย่างนี้ในทุกๆตัวของชนิดกิเลสใช่ไหมเจ้าค่ะจนถึงที่สุดแห่งกองทุกข์
หนูจะได้ทราบคำตอบที่ถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
  ขออาราธนาหลวงตาช่วยแก้ไขให้หนูด้วยเถิดเจ้าค่ะ

คำตอบ
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2546

เรียนคุณพิม
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาของคุณให้
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

โยม          :     คนที่สองครับ หนูฝึกภาวนาโดยใช้หลักปัญญาอบรมสมาธิเจ้าค่ะ ทำอย่างไรจิตจึงจะเห็นขบวนการกิเลสทำงานได้ตลอดสาย และสามารถจดจ่อ และคิดค้นจนเกิดการยอมรับในตัวจิตเจ้าค่ะ

หลวงตา     :     ก็ออกพิจารณาทางด้านปัญญา ปัญญานั่นแหละจะทันกิเลส อย่างอื่นไม่ทัน มันจะคิดช่องไหนให้ติดตามมันถ้าจะใช้ปัญญา ถ้าไม่ใช้ไม่ให้มันคิดออกไป ก็เอาคำบริกรรมพุทโธติดแนบ บังคับเอาไว้ ถ้าเราจะใช้ปัญญา เอ้า มันคิดไปเรื่องไหน ปัญญากับสติติดตามกันไป แก้กันไปตามนั้น มันก็สงบได้ เมื่อสติปัญญาตามมันทันอยู่นะ ถ้าเผลอไม่ได้ กิเลสจะกลับมาตีหน้าผากเรา เอ้า ว่าต่อไป

โยม           :     จิตเห็นว่า กิเลสเป็นตัวสั่งการและบงการ แล้วจิตก็เป็นผู้ที่โง่ ถูกกิเลสคอยบงการ หนูจะต้องพิจารณาตัวบงการนี้อย่างไรเจ้าคะ

หลวงตา     :     คิดด้วยสติกับปัญญา กิเลสตัวโง่ ปัญญาตัวฉลาด ให้เอาสติปัญญาคิดติดตามกันให้ได้ เข้าใจเหรอ เอ้า ว่าไป

โยม            :     ที่หนูพิจารณาไม่ทราบว่าถูกหรือไม่ อาศัยจากการดูค่ะ แล้วพิจารณาในหลักที่ว่า กิเลสไม่มีในตัวจิต จิตไม่มีในกิเลส มีสองสิ่งที่ไม่อยู่ที่เดียวกัน เหตุใดจึงมีความเข้าใจเป็นตัวเดียวกันได้ แสดงว่าต้องมีตัวเชื่อมโยง นั้นคือตัวสำคัญมั่นหมายที่ต้องตั้งอยู่ในจิต เป็นของที่จิตไม่เคยรู้ และไม่เคยคิดว่าจะต้องละ พิจารณาอย่างนี้ในทุกๆ ตัวของชนิดกิเลสใช่ไหมเจ้าคะ จนถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ หนูจะได้ทราบคำตอบที่ถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป ขออาราธนาหลวงตาช่วยแก้ไขให้หนูด้วยเจ้าค่ะ

หลวงตา     :     นี่ถ้าเป็นธรรมะขั้นสูง ความรู้ความเห็นของเราได้เป็นอย่างนั้นจริงๆ แล้ว อันนี้ก็ถูกต้อง ให้พิจารณาตามทำนองที่เคยพิจารณามาแล้วยิ่งถูกต้องไปโดยลำดับ แต่เป็นความคาดความคะเนเฉยๆ ยังไม่ถูก เข้าใจไหม ต้องจับตัวของมันได้เสียก่อน เอาจิตให้มีความสงบเสียก่อน พอสงบแล้วมันจะแยกแยะไปทางไหน สติปัญญาก็ตามทันละที่นี่ เอาแค่นี้ก่อน อันนี้เป็นธรรมะสูง ถ้าเป็นผู้เป็นจริงๆ มาถามนี้จะตอบทันทีเลย แต่นี้ยังไม่ตอบ ยังไม่สมควรจะตอบ 

(อนุโมทนาในธรรมปฏิบัติของคุณมา ณ ที่นี้ และโปรดหาอ่านธรรมะหลวงตาเพิ่มเติมขั้นธรรมของคุณได้ในเว็บไซด์นี้) 

<< BACK

 


หน้าแรก