คำถาม 
โดย : พิสิษฐ์ ถามเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2546

หนังสือธรรมะของหลวงตา

1. อยากทราบว่าหนังสือที่หลวงตาท่านเรียบเรียงแต่งขึ้นด้วยองค์ท่านเองมีเล่มไหนบ้างครับ แล้วจะบูชาหรือหาได้จากที่ไหนครับ 
2. หนังสือทั้งหมดของวัดป่าบ้านตาดมีเท่าที่เห็นลงในเว็บนี้ใช่มั้ยครับ ผมอยากเก็บหนังสือเล่มใหญ่ ๆ อ่าน เช่น ธรรมชุดเตรียมพร้อม แว่นดวงใจ รากแก้วของศาสนา ไว้แต่download นานมากครับ จะทำอย่างไรดี
3. ผมมีหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นฉบับภาษาไทย ผมเห็นมีสะกดผิดเยอะ ไม่ทราบเล่มนี้จะมีการแก้ไข หรือหาฉบับที่ถูกมาพิมพ์ใหม่จะดีไหมครับ หรือหากมีผิดก็น้อยที่สุด เพื่อเก็บรักษาสมบัติมีค่านี้ต่อไป
4. รบกวนถามอีกเรื่อง เพราะเพื่อนผมเขาสงสัยว่า หลวงตาท่านจิตบริสุทธิ์แล้ว ทำไมร้องไห้ ผมเข้าใจแต่อธิบายให้เพื่อนฟังไม่ถูกหลักด้านภาวนา รบกวนเรียนถามด้วยครับ

คำตอบ
เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2546

เรียนคุณพิสิษฐ์ ตามที่คุณถามเกี่ยวกับหนังสือธรรมะหลวงตา ทีมงานชี้แจงให้ดังนี้ค่ะ
1. อยากทราบว่าหนังสือที่หลวงตาท่านเรียบเรียงแต่งขึ้นด้วยองค์ท่านเองมีเล่มไหนบ้างครับ แล้วจะบูชาหรือหาได้จากที่ไหนครับ 
ตอบ - หนังสือหลวงตาท่านมีไว้เป็นธรรมทาน เพราะเป็นทรัพย์ในใจที่ประมาณค่าไม่ได้ จึงไม่มีการจำหน่ายใด ๆ หากประสงค์จะเก็บไว้ ติดต่อได้ที่วัดป่าบ้านตาดโดยตรง หรือเพื่อความรวดเร็ว กรุณาdownload ได้ตามที่แจ้งมาดังนี้ค่ะ
-  หนังสือที่หลวงตาเรียบเรียงด้วยองค์ท่านเองนั้น มี 4 เล่ม ได้แก่

1.   หนังสือธรรมคู่แข่งขัน (รวมเล่ม) เขียนและเรียบเรียงเมื่อปี
      พ.ศ. 2501 กดอ่านหรือ download ได้ที่
http://www.luangta.com/thamma/thamma_book_detail.php?cgiBookID=16

2.   หนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เขียนและ 
      เรียบเรียงเมื่อปีพ.ศ. 2514 กดอ่าน หรือ download ได้ที่
http://www.luangta.com/thamma/thamma_book_detail.php?cgiBookID=4

3.   หนังสือปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น เขียน 
       และเรียบเรียงเมื่อปีพ.ศ. 2515  กดอ่านหรือ download  
      ได้ที่
http://www.luangta.com/thamma/thamma_book_detail.php?cgiBookID=130

4.   หนังสือประวัติท่านพระอาจารย์ขาว เขียนและเรียบเรียงเมื่อปี
      พ.ศ. 2525 (เล่มนี้เมื่อครูบาอาจารย์ทางวัดป่าบ้านตาดตรวจ 
      เรียบร้อยแล้วจะนำมาลงในเว็บต่อไป)

2. หนังสือทั้งหมดของวัดป่าบ้านตาดมีเท่าที่เห็นลงในเว็บนี้ใช่มั้ยครับ ผมอยากเก็บหนังสือเล่มใหญ่ ๆ อ่าน เช่น ธรรมชุดเตรียมพร้อม แว่นดวงใจ รากแก้วของศาสนา ไว้แต่download นานมากครับ จะทำอย่างไรดี
ตอบ ขณะนี้ทางวัดได้จัดทำหนังสือธรรมะหลวงตาเล่มใหญ่ ๆ ใหม่ลงในเว็บไซด์ เพื่อเหมาะแก่การ download ไม่ใช้เวลานานค่ะ ซึ่งคุณสามารถsave ลงเครื่องคอม หรือลงแผ่นซีดีไว้ได้ทันที 
 
3. ผมมีหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นฉบับภาษาไทย ผมเห็นมีสะกดผิดเยอะ ไม่ทราบเล่มนี้จะมีการแก้ไข หรือหาฉบับที่ถูกมาพิมพ์ใหม่จะดีไหมครับ หรือหากมีผิดก็น้อยที่สุด เพื่อเก็บรักษาสมบัติมีค่านี้ต่อไป
ตอบ     ขณะนี้คณะศิษย์ได้พิมพ์และตรวจแก้ไขหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นใหม่แล้ว คุณสามารถdownload อ่านได้ในเว็บไซด์นี้ค่ะ และยังไม่มีท่านใดนำฉบับที่แก้ไขใหม่นี้ไปพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

4. รบกวนถามอีกเรื่อง เพราะเพื่อนผมเขาสงสัยว่า หลวงตาท่านจิตบริสุทธิ์แล้ว ทำไมร้องไห้ ผมเข้าใจแต่อธิบายให้เพื่อนฟังไม่ถูกหลักด้านภาวนา รบกวนเรียนถามด้วยครับ
ตอบ โปรดอ่านเทศน์ที่แนะมานี้ เพื่อความเข้าใจเรื่องขันธ์กับจิต
1. เทศน์วันที่ 17 มิถุนายน 2545 เรื่อง พระอรหันต์ทำไมน้ำตาร่วง กดอ่านได้ที่
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=207&CatID=2
(คัดมาเฉพาะบางตอน)
ดังที่เราพูดวันที่ ๒ นั้นน่ะ เรื่องเหล่านี้มันรู้ประจักษ์กับใจมาตลอดอยู่แล้ว แต่เมื่อเหตุการณ์มีมันจะออกของมันอย่างพี่น้องทั้งหลายทราบวันนั้นแหละ จำได้ว่าเป็นวันที่ ๒ มีคนบอกนะว่าวันที่ ๒ ไม่งั้นจำไม่ได้ นั่นละเรื่องธรรมต่อธรรมโดนกันอย่างแรง ที่กระจายหรือผางออกมา แล้วก็กระจายไปเลย ไม่กระจายแต่ธรรมทั้งหลาย น้ำตาที่เป็นบริษัทบริวารเกี่ยวโยงกับธรรมก็แตกกระจายออกมาด้วยกัน ทีนี้เรื่องของกิเลสต่างหลับหูหลับตาทั่วแดนโลกธาตุ ฟังซิน่ะ ใครลืมตามามองดูธรรมคือความจริงนั้นน่ะ ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ พอทราบและเห็นทางทีวีว่าน้ำตาหลวงตาพังเท่านั้น เอ๊ ทำไม เขาก็เหมาว่า ท่านเป็นอะไร ท่านสิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์แล้วน้ำตาท่านทำไมร่วง นั่นเห็นไหม เอาน้ำตาเป็นอรหันต์เข้าใจเหรอ

รู้ไหมว่าอวัยวะทุกส่วนนี้เป็นสมมุติทั้งมวล และเกี่ยวโยงกันอยู่กับจิตผู้รับผิดชอบ เมื่อจิตผู้รับผิดชอบพังทลาย สิ่งที่เป็นสมมุติและเป็นข้าศึกต่อใจขาดสะบั้นลงไปแล้ว ธรรมชาตินั้นก็จ้าขึ้นตามหลักธรรมชาติของตน นั่นคืออันหนึ่ง เข้าใจไหม ทีนี้เรื่องธาตุเรื่องขันธ์เหล่านี้แสดงตัวออกรับกัน เพราะอันนี้ได้รู้ได้เห็นสิ่งนั้นกระเทือนตัวเอง กระเทือนตัวเองแล้วก็ออกทุกแบบ เช่นอย่างว่าร่างกายไหวไปเลยนี้ ใครตั้งใจให้ไหว ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมที่กระทบกระเทือนกันกับกิเลสระยะนั้น พรากจากกันเวลานั้น กระเทือนอย่างใหญ่หลวง ที่ว่าประหนึ่งว่าโลกธาตุไหว อย่างนี้ละ ระหว่างกิเลสกับธรรมพรากจากกัน คือแดนสมมุติกับแดนวิมุตติพรากจากกันวันนั้น ธรรมชาตินั้นก็เลิศเลอเต็มสัดเต็มส่วนของตน เปิดเผยเต็มหัวใจของผู้รู้ผู้เห็น ของผู้เป็นเต็มสัดเต็มส่วน

ทีนี้ธาตุขันธ์นี้มันเกี่ยวโยงกันกับจิต เกิดความอัศจรรย์ในสิ่งที่แสดงขึ้น แต่ก่อนจิตก็มีอยู่แต่ก็ไม่แสดงอย่างนี้ให้ธาตุให้ขันธ์ให้จิตวิญญาณเหล่านี้รู้อย่างนั้น เพราะไม่เคยเป็นไม่เคยมี วันนั้นแสดงออกมา คราวนี้กระทบกันอย่างแรงกระเทือน ทุกสิ่งทุกอย่างไหวไปตาม ๆ กันบรรดาสมมุติ ขันธ์นี่เป็นสมมุติทั้งมวล เครื่องใช้ของใจ พอพังลงไปแล้ว สำหรับธรรมชาตินั้นไม่มีอะไรแหละ มีแต่เรื่องของขันธ์ซึ่งเป็นกฎของ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ครอบหัวมันไว้มันก็แสดงอาการนั้นขึ้นมา แล้วก็ระงับดับไปตามเรื่องของมันเท่านั้น ธรรมชาตินั้นไม่มีเกิดไม่มีดับ ต่างกันอย่างนี้

เพราะฉะนั้นเราจึงจะเอาเรื่องธรรมทั้งแท่งหรือความบริสุทธิ์ของใจ หรือเรียกว่าใจพระอรหันต์นั้น เข้ามาวัดมาเทียบกับธาตุขันธ์ซึ่งเป็นกองมูตรกองคูถอันนี้ เข้ากันไม่ได้ ถ้าใครอยากจะรู้ แล้วจะไม่ถามใครด้วยนะ พอเจอเข้าเท่านั้นแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าจะสาธุทันทีเลย จะไม่ทูลถาม เพราะ สนฺทิฏฺฐิโก ขั้นสุดยอดขั้นสุดท้ายประกาศเต็มหัวใจแล้ว นตฺถิ เสยฺโยว ปาปิโย ไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่าแล้วขึ้นชื่อว่าธรรมทั้งแท่ง ได้ปรากฏขึ้นในหัวใจดวงใดก็เป็นอันเดียวกันเลยกับท่านผู้บริสุทธิ์ด้วยกัน อันนี้นอกจากกฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา นอกจากกฎนี้ไปแล้ว

ส่วนเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันตื่นมันเต้น เช่นน้ำตาร่วง มันร่วงได้ทุกแบบเลยน้ำตา ร่วงด้วยความเสียใจมันก็ร่วง ดีใจก็ร่วง ผลที่สุดถูกควันไฟมันก็ร่วง หรืออย่างหนึ่งเอาหัวหอมไปทาเข้าไปนี่ซิ เอากระเทียมมาทาที่ตามันก็ร่วง เอาเรื่องกับมันได้ยังไง น้ำตาคือน้ำ ธาตุน้ำ สิ่งเหล่านี้เป็นธาตุดิน ธาตุไฟ ธาตุลมอยู่ด้วยกัน เป็นเรื่องสมมุติทั้งมวล สะเทือนตัวในเวลานั้น ตื่นเต้นในธรรมชาตินั้น ธรรมชาตินั้นไม่ตื่นอะไร แต่ธรรมชาตินี้มันตื่นของมันอยู่ตลอดเวลา มันตื่นทางดีทางชั่วทางสุขทางทุกข์ทางดีใจเสียใจ มันตื่นของมันตลอดเวลา แต่เวลานั้นมันตื่นอันนั้นเข้าใจไหมล่ะ

ขันธ์อันนี้ไม่ใช่อรหันต์ อรหันต์ไม่ใช่ขันธ์อันนี้ ขันธ์อันนี้เป็นสมมุติร้อยเปอร์เซ็นต์ ธรรมชาตินั้นเป็นวิมุตติหลุดพ้นไปแล้วจากสมมุติร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงเข้ากันไม่ได้ เป็นแต่เพียงว่าตอบรับกันตามฐานะของตน ขันธ์เป็นฐานะของสมมุติก็แสดงออกตามฐานะของตน วิมุตติแสดงจ้าขึ้นมาแล้วก็เป็นตามฐานะของตน ไม่ได้มาเกี่ยวข้องกัน เพราะฉะนั้นบรรดาขันธ์นี่ไม่ว่าผู้ใดก็ตาม ขันธ์เป็นสมมุติร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ดั้งเดิม พระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีตรัสรู้แล้วไม่ได้มาสังหารขันธ์ ที่จะให้แสดงตัวไม่ได้ เช่น หัวเราะอย่างนี้ ขันธ์หัวเราะเข้าใจไหม น้ำตาพังอย่างนี้ก็เรียกว่าขันธ์ มีแต่เรื่องขันธ์ทำงานตามฐานะของขันธ์เป็นประจำจนกระทั่งมันหมดสภาพของมัน จะไปแสดงอาการใดก็สภาพของมันเป็นพื้นฐานมีอยู่มันก็แสดงได้

2. เทศน์วันที่ 2 พฤษภาคม 2546 เรื่อง น้ำตาร่วงจากธรรมอัศจรรย์ กดอ่านได้ที่
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=156&CatID=2

(อนุโมทนาและขอขอบคุณที่เข้ามาศึกษาธรรมในเว็บไซด์นี้ค่ะ)


<< BACK

 


หน้าแรก