คำถาม 
โดย : ส้มโอ ถามเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2546

การเฝ้าดูจิตขณะปัจจุบัน

การเฝ้าดูจิตขณะปัจจุบันจิตมีสองอย่าง อันหนื่งมันเกิดมันดับ เห็นอยู่ รู้อยู่ ไม่วิเคราะวิจารย์อะไร ดูอยู่เฉย ๆ ส่วนจิตอีกอันหนึ่งสว่างจ้าไม่เกิด ไม่ดับเห็นอยู่ ดูอยู่ แต่บอกไม่ได้ว่ามีลักษณะเช่นไรอธิบายไม่ถูก บอกไม่ถูก ในส่วนของการปฏิบัติอยู่นี้ผิดถูกเช่นไรช่วยชี้แนะให้ด้วยครับ ขอกราบนมัสการหลวงตา

คำตอบ
เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2546

เรียนคุณใช้นาม ส้มโอ
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาของคุณ
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

หลวงตา     :     ให้ปฏิบัติตามนั้นแหละ ก็ที่ทำมาแล้วมันก็เป็นทั้ง ๒ เจ้าของก็เข้าใจแล้วนี่นะ อันแรกเป็นอะไรเกิดดับ ๆ เราก็รู้มันอยู่ มันก็ไม่ผิดเมื่อรู้อยู่ อันที่ ๒ สว่างจ้า เป็นบางขณะของจิตที่มันสว่างขึ้นมา มันก็รู้อยู่เห็นอยู่เหมือนกันนี้ก็ดี มันก็ไม่ผิด การเดินทางมันต้องมีสูงมีต่ำ มีคดมีเคี้ยวเราก็รู้ตามสายทางไป ลักษณะนี้มันก็เหมือนกัน ก็ไม่ทราบจะให้ตอบว่าไง ก็เราเดินไปตามนั้น มันคดก็คดไป มันงอก็งอ มันขึ้นก็ขึ้น มันลงก็ลงไป มันก็ไม่น่าจะสงสัยในสายทางที่ก้าวเดินไปนะ อันนี้ก็เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่น่าสงสัย จึงไม่อยากตอบ ถ้าตอบกลัวส้มโอจะเป็นบ้า พอ เราไม่อยากให้ส้มโอเป็นบ้า เราไม่ตอบ รั้งกันไว้เดี๋ยวมันจะเป็นบ้ากันทั้งโลก

(โปรดหาอ่านธรรมะหลวงตาเพิ่มเติมขั้นธรรมได้ ในหน้าธรรมะประจำวัน และหน้าหนังสือธรรมะในเว็บไซด์นี)

<< BACK

 


หน้าแรก