คำถาม 
โดย : อยากทราบ ถามเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2546

ประวัติพระอรหันต์สาวก

ผมอยากทราบประวัติพระโมคคัลลาน์และพระสารีบุตร หรือหลวงตาท่านเคยเล่าเกี่ยวกับทั้งสองพระองค์นี้อย่างไรบ้าง รบกวนด้วยครับ

คำตอบ
เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2546

เรียนคุณใช้นาม "อยากทราบ" เนื่องจากคุณไม่ได้แจ้งEMail ของคุณมา  ทีมงานจึงตอบให้ทางหน้ารวมถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

1.  ประวัติพระอรหันตสาวก ไม่ว่าพระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร ตามที่คุณอยากทราบ ขอให้เปิดอ่านประวัติของท่านได้ที่ http://www.luangta.com/salawatpa/library.php

2.  ถ้าเฉพาะประวัติพระโมคคัลลาน์   กดอ่านได้ที่ http://84000.org/one/1/04.html

3.  เฉพาะประวัติพระสารีบุตร  กดอ่านได้ที่
http://84000.org/one/1/03.html

4.  หลวงตาท่านเคยเทศน์ถึงพระสารีบุตรไว้กัณฑ์เทศน์ วันที่ 24 มิถุนายน 2546 ภาคค่ำ กดอ่านได้ที่
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2322&CatID=2
5. เทศน์วันที่ 27 มิถุนายน 2546  กดอ่านได้ที่
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1970&CatID=2
6. และจากเทศน์วันที่ 8 เมษายน 2545  (คัดมาเฉพาะบางตอน)
     "ตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามาท่านก็ทรงตั้ง ตั้งพระสาวกทั้งหลายให้เป็นเอตทัคคะ คือเลิศในทางนั้นเลิศในทางนี้ ๘๐ องค์ นี่ตำรามี เอ้า ผิดไปไหนว่ามาซิน่ะ องค์นั้นเลิศทางนั้น องค์นี้เลิศทางนี้ ยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตร เลิศทางด้านปัญญา พระสีวลีเลิศเป็นผู้มีอติเรกลาภมาก ไม่มีใครสู้ในบรรดาสาวกทั้งหลาย ยกพระสีวลีเป็นทีหนึ่ง ในเรื่องปัญญา เว้นพระพุทธเจ้าเสียพระองค์เดียวเท่านั้น ยกพระสารีบุตรเป็นที่หนึ่ง ๆ เรื่อยมา ฤทธาศักดานุภาพยกให้พระโมคคัลลาน์ นี่เป็นอย่างนั้น นี่พระพุทธเจ้าก็เคยตั้งมาตั้งแต่ก่อน ตั้งมาที่ไหนท่านก็ไม่หลง ท่านไม่เป็นบ้ายศบ้าเย็ดอย่างพวกเปรตพวกผีเวลานี้ ตั้งให้ท่าน ท่านก็เทิดทูนพุทธศาสนาเรื่อยมา จนเป็น สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราอยู่เวลานี้ เป็นยังไง พระพุทธเจ้าตั้งมา"

<< BACK

 


หน้าแรก