คำถาม 
โดย : เ๋อ๋ ถามเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2546

ควรเพ่งจิตไว้ที่ใดเมื่อมีแสงสว่าง

เรียนถามหลวงตา ขณะที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิบริกรรมพุทโธโดยดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูก รู้สึกได้ว่ามีแสงสว่างที่ตา คล้ายๆแสงเข้าตา ควรหรือไม่ที่จะสนใจแสงสว่างนั้น หรือเพ่งจิตที่ปลายจมูกแล้วบริกรรมพุทโธต่อไป

คำตอบ
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2546

เรียนคุณเอ๋ 
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบให้ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ ดังนี้

หลวงตา      :     ให้บริกรรมพุทโธต่อไป แสงสว่างถ้าเราต้องการแล้วก็โดดออกไปกลางทุ่งกว้างๆ แล้วให้ลืมตาดูพระอาทิตย์นะ ถ้าสนใจกับมันนัก เข้าใจเหรอ ถ้าไม่สนใจกับมัน เช่นเห็นว่าเรากำหนดธรรมบทใดดี ให้เอานี้อย่าปล่อยวาง

(ขออนุโมทนาในธรรม และโปรดหาอ่านธรรมะหลวงตาเพิ่มเติมขั้นธรรมได้ในหน้าธรรมะประจำวัน และหน้าหนังสือธรรมะในเว็บไซด์นี้) 

<< BACK

 


หน้าแรก