คำถาม 
โดย : ผู้เริ่มปฏิบัติ ถามเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2547

เวลาอ่านตำราหรือขับรถ จะท่องพุทโธไปด้วยได้รึเปล่า

     อยากกราบเรียนถามว่า  เวลาขับรถเราท่องพุทโธไปด้วยได้รึเปล่าเจ้าคะ    แล้วเวลาอ่านตำราเรียนต้องทำอย่างไรจึงจะถือว่าเราได้ฝึกภาวนาไปด้วยเจ้าคะ

คำตอบ
เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2547

เรียนคุณผู้ถาม
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบให้คุณ
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้
(กดอ่านเต็มกัณฑ์ได้ที่ http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2614&CatID=2)

โยม           :     กราบเรียนถามว่า เวลาขับรถเราท่องพุทโธไปด้วยได้หรือเปล่าเจ้าคะ แล้วเวลาอ่านตำราเรียนต้องทำอย่างไรจึงจะถือว่าเราได้ฝึกภาวนาไปด้วยเจ้าค่ะ

หลวงตา     :     เดี๋ยวนี้เราทำอย่างไรล่ะ เวลานี้ผู้ที่ถามมานี้ทำยังไงอยู่ล่ะ (โยม เขาบอกเขาเริ่มปฏิบัติ) เขาเริ่มปฏิบัติ นี่ก็เริ่มถามกันเดี๋ยวนีล่ะ เอ้า ว่ามา ที่ว่าภาวนาไปมันได้แล้วถูกต้องแล้ว ถ้าภาวนามีสติ ถ้าภาวนาไม่มีสติ ถึงไม่ภาวนาก็เผลอไปเรื่อยๆ ภาวนาด้วยความไม่มีสติก็แบบเดียวกัน ถ้ามีสติแล้วอยู่ไหนดีหมด อยู่กับคำภาวนาก็ดี เรื่องรถราทั้งหลายที่เราขับไปนั้น อยู่กับสตินี่มันกระจายไปเป็นความอารักขาด้วยกันหมดเลย นั่น สติเป็นของเล่นเมื่อไร

                                              ____________

<< BACK

 


หน้าแรก