คำถาม 
โดย : ศิษย์ก้นกุฎี - นิด้า ถามเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2547

ขณะที่จิตรู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏด้วยจิตที่เป็นกลาง เป็นทางปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นได้ตลอดสายหรือไม่

ขอกราบเรียนถามองค์หลวงตา เกล้ากระผมพยายามมีสติดูจิตอยู่ในชีวิตประจำวันว่ามันปรุงแต่งไปในทางใด มีทั้งกุศลและอกุศล หลากหลายอย่างที่เข้ามาในแต่ละวัน เมื่อเกล้าฯใส่ใจดูด้วยจิตที่เป็นกลาง หรือบางทีก็บริกรรมพุทโธ เพื่อให้จิตเด่นขึ้นมาจากปกติ ก้จะทำให้เห็นว่ากิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไปตามธรรมดา จึงอยากกราบเรียนถามองค์หลวงตาว่า ขณะที่จิตรู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏด้วยจิตที่เป็นกลาง เป็นทางปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นได้ตลอดสายหรือไม่ ? ขอกราบขอบพระคุณหลวงตา และขอให้องค์หลวงตาทรงอยู่เป็น 120 ปี หรือ 1 กัป เพื่อเป็นร่มโพธิ์ทางธรรมให้แก่สานุศิษย์สืบไป

คำตอบ
เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2547

เรียนคุณผู้ถาม
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาธรรมให้คุณ
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๗  ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้
(หรือกดอ่านเต็มกัณฑ์ได้ที่ http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2615&CatID=2)

หลวงตา     :     ได้ ถ้ามีสติตลอดไปก็จะได้ตลอดไป ถ้าไม่มีสติตลอดไปก็เป็นไปตามความไม่มีสติ ไม่ค่อยได้ผลและไม่ได้ผล ถ้ามีสตินี้แน่วเข้าไปเรื่อย ก็ได้ผลไปเรื่อยๆ มีเท่านั้น การถามนี่เราก็เล็งดูว่าควรตอบไม่ควรตอบ ถามบางทีสุ่มสี่สุ่มห้า ตอบสุ่มสี่สุ่มห้ามันก็ไม่เหมาะ เพราะฉะนั้นจึงได้เลือกตอบ ไม่เลือกตอบไม่ได้นะ

โยม           :     ที่เขาขอให้หลวงตามีอายุหนึ่งกัปให้เขานะครับ

หลวงตา     :     เออ เราต้องไปปรึกษาลมหายใจเราเสียก่อน ถ้าลมหายใจตัดสินมายังไง เราจะยอมรับตรงนั้นเราจะไม่ฝืน เอาละพอใจนะลูกศิษย์ หลวงตาจะอยู่ตลอดถ้าลมหายใจยังอยู่ เลยกัปไปก็ได้นะ (สาธุ) เอ้า ว่าไป

                                            ____________

<< BACK

 


หน้าแรก