คำถาม 
โดย : T.R.T: ถามเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2547

Please keep quiet

HI, Luangta,
Why don`'t  you  promote yourself and   your 
people don't have problem anymore

คำตอบ
เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2547

เรียนคุณผู้ถาม คิดว่าคุณคงเข้าใจภาษาไทย หลวงตาได้ตอบคุณวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๗ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

หลวงตา     :     เราเงียบสงบแล้วเดี๋ยวนี้ ให้ว่ามา  ถ้าต้องการให้สงบ ก็อย่าถามมา อย่าพูดมาแบบนี้ ท่านก็สงบเอง อันนี้มาแหย่ท่านท่านก็ต่อยเอาบ้าง เพราะไม่ใช่พระตาย เข้าใจไหม แหย่มาอีกต่อยอีก เอ้าว่ามา

                                                ___________

ขอแนะให้คุณอ่านพระธรรมเทศนาได้ดังนี้
1.  อ่านเทศของหลวงตา น์วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๒ ณ วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร เรื่อง เราไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว ท่านเทศน์ไว้เป็นคำตอบให้คุณได้ คุณสามารถกดอ่านเต็มกัณฑ์ได้ที่
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1304&CatID=2

2. อ่านเทศน์วันที่ 6 มกราคม 2547 เรื่อง แสดงนี้มีแต่ธรรมสะอาดทั้งนั้น กดอ่านให้ได้เต็มกัณฑ์ ได้ที่
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2592&CatID=2

                                              ___________


<< BACK

 


หน้าแรก