คำถาม 
โดย : จรัล ถามเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2547

กราบถวายความเห็นเรื่องวิธีการประท้วง การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนสมเด็จฯ

กราบเรียนหลวงตา ที่เคารพ
ผมเองฝากตัวเป็นศิษย์หลวงตาไว้ในใจ ไม่เคยได้กราบเรียนถวายตัว แต่ได้ไปทำบุญที่สวนแสงธรรมประจำ

เรื่องการแต่งตั้งฯ ผมเข้าใจเหตุผลหลวงตา  แต่ปัญหาตอนนี้คือ วิธีการประท้วงที่ลูกศิษย์หลวงตาออกมาปฏิบัติ แม้จะเข้าใจเจตนาดี แต่ภาพพจน์ออกมาไม่ดี ผมอาจบอกได้ว่า ฝ่ายสมเด็จพระพุฒาจารย์แสดงภาพออกมาแบบผู้ดี แม้จะมีอะไรลึกๆ  ส่วนหลวงตาและลูกศิษย์มีเจตนาบริสุทธิ์  แต่วิธีการนำเสนอการประท้วงมันดูไม่ดี  จึงพลอยทำให้ประชาชนเข้าใจกันผิดไปหมด

อยากฝากกราบนมัสการด้วยความเคารพว่า  อยากให้ศิษย์ท่านเปลี่ยนวิธีการประท้วง เปลี่ยนจากตะโกนโหวกเหวก หรือกรีดเลือด ซึ่งออกดูรุนแรงไป เปลี่ยนไปเป็นวิธีอื่น เช่นการเข้ากราบนมัสการสมเด็จพระสังฆราช ถวายพระกำลังใจ จัดพิธีอธิษฐานจิต บำเพ็ญกุศลถวาย หรือพระสงฆ์ที่เห็นกับหลวงตา ประชุมกันและมีมติโดยสันติวิธี  เพราะที่สุดแล้ว การแต่งตั้งสมเด็จเกี่ยวปฏิบัติราชการแทน หรือการยกเลิก ก็ต้องสุดแล้วแต่รัฐบาลอยู่ดี

กราบนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งด้วยเศียรเกล้า

คำตอบ
เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2547

เรียนคุณจรัล
หลวงตาเมตตาตอบคุณให้ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๗ 
ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

หลวงตา     :     เอาละ เรื่องของเราก็เป็นเรื่องที่ทางโน้นจะปฏิบัติกันเอง หลวงตาไม่จำเป็นเวลานี้ เป็นแต่เพียงว่าฟังเฉยๆ ไม่ตอบทั้งเห็นด้วยทั้งคัดค้าน เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดำเนินกันไปทั้งสองฝ่าย เข้าใจเหรอ ไม่ใช่มีทางเดียวไปตบต้นไม้ต้นเสาคนเดียวไม่มีเครื่องรับกัน เรื่องราวทั้งหมดมันมีเครื่องรับกันมาโดยลำดับ ควรจะหนักจะเบามากน้อยมันก็รับกันมาตามสัดตามส่วนของมัน เข้าใจเหรอ เราจะไปตำหนิเอาอย่างหาเหตุผลไม่ได้ เราทำไม่ได้นะ จะชมเอาเลยทั้งๆ ที่เลวที่สุด เราก็ชมไม่ได้ แน่ะ เข้าใจ เอาแค่นั้นไม่เอามากแหละ

                                                 _________

(กดชมภาพ เสียง และอ่านเทศน์กัณฑ์นี้ เต็มกัณฑ์ได้ที่ http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2620&CatID=2)

<< BACK

 


หน้าแรก