คำถาม 
โดย : หลานผู้ตกน้ำป๋อมแป๋ม ถามเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2547

ผลของการหูเบาเชื่อตามข่าว

ประมณมือก้มลงกราบแทบเบื้องบาทหลวงตา

วันนี้หลาน ขออนุญาตเล่าเรื่องที่หลานหูเบาเชื่อตามข่าวที่โจมตีหลวงตา เมื่อตอนที่หลวงตาช่วยชาติปีแรก เพื่อเป็นคติเตือนใจแก่ผู้ที่กำลังตัดสินใจจะเชื่อตามข่าว โดยไม่วิเคราะห์พิจารณาให้รู้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงว่าเป็นมาอย่างไร? แล้วผลที่ตัวเองจะได้รับเป็นอย่างไร?

หลานอ่านข่าวประท้วง และโจมตีหลวงตา ในเริ่มแรกที่หลวงตาช่วยชาติ โดยเหตุที่ถูกสอนมาตั้งแต่เล็กๆ ว่า อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพระ ไม่งั้นจะตกนรก เลยทำให้หลานไม่สนใจติดตามข่าว แล้วก็เลยไม่รู้ความจริงว่าเป็นอย่างไร แล้วหลานก็มีทิฐิที่ผิดๆ ทำให้ไม่ทำบุญและไม่ไปฟังเทศน์หลวงตา ทั้งที่มีโอกาสและเวลา ใครมาคุยมาชวนก็ไม่ไป  ช่วงเวลาเหล่านั้นหลานก็ดิ้นร้นตะเกียกตะกายค้นหาแนวทางปฎิบัติเพื่อพ้นไปจากทุกข์ ไม่ว่าจะไปวัด หรือ พระที่ดังๆ มีหนังสือออกตามร้านหนังสือทั่วประเทศ หลานไม่เคยได้รับคำตอบ และแนวทางในการปฎิบัติเลย ในเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

จนถึงปี 46  หลานได้เข้าอินเตอร์เน็ตค้นหาหลักธรรม ไม่ว่าจะค้นด้วยคำใดก็จะเจอแต่ในเว็บซ์หลวงตา จึงจำใจอ่าน  ศึกษาธรรม และฟังเทศน์หลวงตา หลานก็ได้คำตอบเกี่ยวกับการจิตตภาวนาทุกอย่าง 

ไปฟังเทศน์หลวงตาครั้งแรก ก็เพราะมีท่านคนหนึ่งบอกว่า ถ้าหลานไป จะให้เทปและหนังสือ ไปฟังด้วยความงกของตัวเอง แล้วก็ได้นำคำสั่งสอนจากหลวงตา มาปฎิบัติ และฟังเทศน์หลวงตา(ถ่ายทอดสด) หลวงตาก็เมตตาช่วยแก้ปัญหาที่หลานประสบ ณ เวลานั้นๆ  ให้หลานได้ผ่านไปทีละขั้นๆ ก้าวหน้าขี้นเรื่อยๆ 
 
และได้รับคำชี้แจงเกี่ยวกับการช่วยชาติที่เป็นข้อเท็จจริงของหลวงตา หลานก็ได้แต่น้ำตาไหล แล้ว กราบ กราบ กราบในความเมตตาของหลวงตา 

ณ ขณะนี้ หลานทั้งรักและเทิดทูนบูชาหลวงตายิ่งสิ่งใด หลวงตาได้จุดเทียนส่องทางสว่างขึ้นแล้ว  หลานจะฝึกฝนภาวนาสุดชีวิต เพื่อจะต่อเทียนจากหลวงตา แล้วส่งต่อคนอื่นเป็นลูกโซ่....  เพื่อให้พุทธศาสนาได้ดำรงอยู่คู่กับชาติไทยตลอดกาล

คำตอบ
เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2547

เรียนคุณใช้นาม หลานผู้ตกน้ำป๋อมแป๋ม
หลวงตาเมตตาตอบคุณ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗
ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

หลวงตา     :     หลวงตาได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว ให้หลานปฏิบัติตนโดยความถูกต้องดังที่กล่าวมานี้ก็แล้วกัน พอ เท่านั้นละ

                                               ___________


<< BACK

 


หน้าแรก