คำถาม 
โดย : ขอทานธรรม (ถามเศรษฐีธรรม) ถามเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2547

ฆราวาสแต่งตั้งพระจะเข้าข่ายทำอนันตริยกรรมหรือไม่

คำถาม กราบเรียนหลวงตา  (ถ้าหากคำถามนี้หนักไป ต้องขออภัยก่อนล่วงหน้าด้วยนะครับ  แต่ผมอยากทราบจริง ๆ )
1. ขอถามเรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จสังฆราชนะครับ  
ขณะนี้ มีคณะสงฆ์แตกความเห็นออกเป็น 2 ฝ่าย  ฝ่ายหนึ่ง เห็นด้วยกับ การแต่งตั้งพระของ ดร.วิษณุ   แต่สงฆ์อีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งพระของ ดร.วิษณุ  อยากกราบเรียนถามไว้เป็นความรู้ว่า ถ้าหากเกิดสังฆเภทขึ้นแล้ว  สงฆ์ฝ่ายไหนจะเป็นผู้ทำอนันตริยกรรม  สงฆ์ฝ่ายไหนเป็นผู้ไม่มีกรรมครับ ? เพราะเหตุใดครับ ?
2. กรณีที่ มีฆราวาสเป็นผู้มาแต่งตั้งพระ มาทำหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช    ถ้าหากเหตุการณ์บานปลายจนเกิดเหตุสังฆเภทกับคณะสงฆ์ขึ้น  ถ้าเป็นเช่นนี้แล้ว ฆราวาสผู้แต่งตั้งพระ จะเข้าข่ายทำอนันตริยกรรมด้วยหรือไม่ครับ ? 
3. การใช้กรรมขั้นอนันตริยกรรมเป็นเช่นไรครับ ?
(ในใจผมไม่อยากให้เกิดเรื่องแตกแยกขึ้น  อยากให้ทุกคนออกในทางดี เพื่อทุกคนจะได้ปลอดภัยทั้งชาตินี้และชาติหน้าครับ จึงได้เรียนถาม เผื่อว่าผู้เกี่ยวข้องได้ทราบก่อน)

คำตอบ
เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2547

เรียนคุณผู้ถาม
จากเทศน์ของหลวงตาวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗
ณ วัดป่าบ้านตาด

คำถาม          :     ขอถามเรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จสังฆราชนะครับ  ขณะนี้ มีคณะสงฆ์แตกความเห็นออกเป็น 2 ฝ่าย  ฝ่ายหนึ่ง เห็นด้วยกับ การแต่งตั้งพระของ ดร.วิษณุ   แต่สงฆ์อีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งพระของ ดร.วิษณุ  อยากกราบเรียนถามไว้เป็นความรู้ว่า ถ้าหากเกิดสังฆเภทขึ้นแล้ว  สงฆ์ฝ่ายไหนจะเป็นผู้ทำอนันตริยกรรม  สงฆ์ฝ่ายไหนเป็นผู้ไม่มีกรรมครับ ? เพราะเหตุใดครับ ?

หลวงตา     :      ไม่ตอบ ขี้เกียจตอบ

คำถาม        :       ข้อ ๒ กรณีที่มีฆราวาสเป็นผู้แต่งตั้งพระมาทำหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ถ้าหากเหตุการณ์บานปลายจนเกิดเหตุสังฆเภทกับคณะสงฆ์ขึ้นมา ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว ฆราวาสผู้แต่งตั้งจะเข้าข่ายทำอนันตริยกรรมด้วยหรือไม่ครับ

หลวงตา     :     ท้าวมหาพรหมก็เข้าด้วย อย่าว่าแต่พวกนี้เลย ไม่เข้าแต่พวกถึงนิพพานแล้วไม่เข้า เข้าใจเหรอ เราขี้เกียจตอบ หายุ่งตั้งแต่เรื่องอันนี้แหละ เรื่องขี้หมูขี้หมาที่มาทำลายศาสนาซึ่งเป็นความสงบร่มเย็นตลอดมานี้ มีแต่เรื่องฟืนเรื่องไฟเผาตลอดเวลาอย่างนี้ กวนกันเหลือเกินนะ เรื่องเหล่านี้กวนมากทีเดียว เอาละพอขี้เกียจตอบ

                                                  __________

<< BACK

 


หน้าแรก