คำถาม 
โดย : เด็กหัดนั่งสมาธิ ถามเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2547

ท่องพุทโธ ไม่กำหนดลมหายใจ

โยมเข้ามาใน website หลวงตาแล้วมีโอกาสได้อ่านที่หลวงตาสอนฝึกสมาธิ ที่ว่าให้ท่องพุทโธ ไปเรื่อยๆ จะไม่กำหนดลมหายใจก็ได้ โยมลองกลับไปทำดูโดยที่ท่องแต่พุทโธอย่างเดียวเลย ไม่ได้สนใจลมหายใจเข้าออกแต่อย่างใด แล้วพบว่า จิตมันจะค่อยๆสงบ รู้สึกเบาสบาย แล้วคำภาวนาก็จะหายไปเอง จิตมันว่างอยู่แบบนั้น แล้วก็ค่อยๆ ถอนออก เป็นแบบนี้ทุกครั้งไป ขอกราบเรียนถึงการปฏิบัติขั้นต่อไปค่ะ 

คำตอบ
เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2547

เรียนคุณผู้ถาม
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาธรรมให้คุณ
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

โยม           :     คนที่ ๒ เขาใช้ชื่อว่าโยมนะครับ

หลวงตา     :     เอาว่ามาเลยโยม

โยม            :    โยมเข้ามาในอินเตอร์เน็ตของหลวงตา แล้วก็มีโอกาสได้อ่านที่หลวงตาสอนฝึกสมาธิ ที่ว่าให้ท่องพุทโธไปเรื่อยๆ จะไม่กำหนดลมหายใจก็ได้ โยมลองกลับไปทำดู โดยท่องแต่พุทโธอย่างเดียวเลย ไม่ได้สนใจลมหายใจเข้าออกแต่อย่างใด แล้วพบว่าจิตมันจะค่อยๆ สงบรู้สึกเบาสบาย แล้วคำภาวนาก็จะหายไปเอง จิตมันว่างอยู่แบบนั้น แล้วก็ค่อยๆ ถอนออก เป็นแบบนี้ทุกครั้ง ขอกราบเรียนถามถึงการปฏิบัติขั้นต่อไปค่ะ จากคนเริ่มฝึกนั่งสมาธิ

หลวงตา     :     แต่ก่อนเขานั่งภาวนาอานาปานสติหรือ

โยม            :     เขาไม่ได้บอกว่าเขาทำอะไร แต่ตอนหลังเขาทำตามคำสอนหลวงตา ท่องพุทโธ

หลวงตา      :     เขาไม่กำหนดอานาปานสติ ลมหายใจ (โยม เขาไม่ต้องกำหนดลมหายใจก็ได้ ท่องพุทโธอย่างเดียว) ได้ๆ จะกำหนดแต่ลมหายใจก็ได้ ตามแต่จะถูกจริตนิสัยก็ยังบอกแล้ว ลางเนื้อชอบลางยา มันเป็นยาทั้งนั้นแหละ ลางเนื้อชอบลางยา ใครถูกกับโรคภัยด้วยยาอะไร ให้เอานั้นมาๆ อันนี้ก็แบบเดียวกัน เอาว่า

                                                _____________

(คุณสามารถเปิดชมภาพและเสียง พร้อมตัวหนังสือของกัณฑ์เทศน์วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ได้ที่http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2635&CatID=2)

<< BACK

 


หน้าแรก