คำถาม 
โดย : ชาลี สร้างดี ถามเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2547

พิจารณาอารมณ์ให้คลายจากใจ

ผมฝึกมาถึงขั้น ถ้าเข้าไปในอารมณ์แล้วทำให้เกิดทุกข์ ถ้าไม่เข้าไปในอารมณ์ ความทุกข์ก็ไม่เกิด   ผมต้องใช้สติควบคุมใว้  ผมถามว่า ผมจะเข้าไปในอารมณ์แล้วพิจารณาอารมณ์ เหล่านั้นให้คลายออกจากใจ หรือรับรู้อารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ผมเห็นตลอดไม่ได้นึกคิดเอาเอง หรือ ผมต้องพิจาณารูปกายให้คลายออกจากใจก่อน หรืออย่างอื่นๆ  ผมเป็นอยู่อย่างนี้มาประมาณ 3 เดือนแล้วครับ
  กำลังปัญญา ผมไม่พอ  
      

คำตอบ
เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2547

เรียนคุณผู้ถาม 
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาให้คุณ
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗  ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

โยม           :     คนที่ ๒ คำถามดังนี้ครับ ผมฝึกมาถึงขั้นถ้าเข้าไปในอารมณ์แล้วทำให้เกิดทุกข์ ถ้าไม่เข้าไปในอารมณ์ความทุกข์ก็ไม่เกิด ผมต้องใช้สติควบคุมไว้ ผมขอเรียนถามว่า ผมจะเข้าไปในอารมณ์แล้วพิจารณาอารมณ์เหล่านั้น ให้คลายออกจากใจหรือรับรู้อารมณ์เหล่านั้น เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ผมเห็นตลอดไม่ได้นึกคิดเอาเอง หรือผมต้องพิจาณารูปกายให้คลายออกจากใจก่อน หรืออย่างอื่นๆ ผมเป็นอยู่อย่างนี้ประมาณ ๓ เดือนแล้วครับ

หลวงตา     :     อารมณ์ เขาก็แยกแล้วอารมณ์เพื่อระงับก็พิจารณาอารมณ์นั้น ๑ แล้วทำจิตให้สงบไม่ให้ตั้งอารมณ์ขึ้นมา ๑ ก็ถูกต้องแล้วนี่นะ ก็จะให้ตอบอะไรอีก

โยม           :     เขาอยากได้รับคำตอบว่า เขาจะเข้าไปในอารมณ์แล้วพิจารณาอารมณ์เหล่านั้นให้คลายออกจากใจ หรือรับรู้อารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป

หลวงตา     :     อ๋อ ถ้ามีปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ให้มันดับไปนี้ดีกว่าอันที่สองนี้นะ

โยม            :     อันแรกเขาเข้าไปในอารมณ์แล้วพิจารณาอารมณ์เหล่านั้นให้คลายออกจากใจ

หลวงตา      :    นี้แหละเรียกว่านี้เป็นอันดับหนึ่งเป็นปัญญา ถ้าใช้ปัญญาจริงๆ ดับได้ไม่สงสัย เอ้า ว่าต่อไป

โยม            :     ส่วนท่อน ๒ บอกว่า รับรู้อารมณ์เหล่านั้น เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

หลวงตา      :     อันนี้ไม่แน่นอน ส่วนมากรับรู้ชั่วขณะ แล้วก็ให้อารมณ์เหยียบหัวไปเสียมากต่อมาก เข้าใจหรือ เอ้าว่าไป มันก็เป็นอย่างนั้นนี่ 

                                                 __________

(คุณสามารถชมภาพ ฟังเสียง และอ่านกัณฑ์นี้เต็มกัณฑ์ได้ที่http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2640&CatID=0) 

<< BACK

 


หน้าแรก