คำถาม 
โดย : kaoyai ถามเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2547

ตั้งจิตอย่างไรจึงถือว่าทำงานด้านปัญญา

กราบมัสการ  หลวงตาที่เคารพอย่างสูง   กระผมมีความสงสัยว่า  เมื่อจิตของเราสงบแล้วถอนออกมาจากความสงบ  แล้วจะออกทางด้านปัญญาในขณะที่เราพิจาณาทางด้านปัญญา   คำภาวนาจะยังคงติดแนบไปด้วยเสมออยู่หรือไม่   ที่ถูกเราจะตั้งจิตของเราไว้อย่างไร   จึงจะถือว่าเป็นการทำงานทางด้านปัญญาอย่างแท้จริง   กราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

คำตอบ
เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2547

เรียนคุณผู้ถาม
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาให้คุณ
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

หลวงตา     :     เขาใหญ่-สิงโต การพิจารณาทางด้านปัญญาก็เรียกว่าการทำงานมีสติติดแนบไปทางด้านปัญญา เวลาจิตสงบก็อยู่ในความสงบ มีสติอยู่กับความสงบ เวลาก้าวเดินออกไปทำงานคือทางปัญญา สติก็ติดตามทางปัญญา มันก็มีเท่านั้น ก็ถูกต้อง เท่านั้นไม่เอามาก 

                                                    __________

คุณสามารถรับชมภาพ เสียง และตัวหนังสือเทศน์ของกัณฑ์นี้ได้ที่
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2646&CatID=0

<< BACK

 


หน้าแรก