คำถาม 
โดย : ชวลิต ถามเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2547

กราบขอขมาหลวงตาครับ

กระผมเคยปรามาสหลวงตาไว้ด้วยมโนกรรม และวจีกรรมมากมายในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ บัดนี้ ได้เข้าใจเหตุผลทั้งหมดแล้ว รู้สึกเสียใจที่ได้เคยก่อกรรมดังกล่าวด้วยความเขลาและอวดดี ใคร่ขอโอกาสกราบขอขมาหลวงตาผ่านทางเวบไซต์ครับ และขออธิษฐานว่า ถ้าหากมีโอกาสได้พบหลวงตา จะขอโอกาสกราบขอขมาหลวงตาด้วยตนเองต่อไปครับ พร้อมกันนี้ขอถือโอกาสนี้ลงชื่อสนับสนุนหลวงตา และให้กำลังใจคุณทองก้อนในการต่อต้านการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชแบบผิดกฏหมาย และผิดพระธรรมวินัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

คำตอบ
เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2547

เรียนคุณชวลิต
หลวงตาเมตตาตอบรับคำขอขมาของคุณด้วยเมตตาธรรมท่านให้
เมื่อเช้าวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

หลวงตา     :     เอาละ ถูกต้องแล้วเท่านั้นแหละ คุณทองก้อนเป็นคนทำหน้าที่แทนคนทั้งประเทศนะ เพราะฉะนั้นคุณทองก้อนจึงเป็นจุดหมายที่เขาโจมตีตลอด ไม่ว่าอะไรๆ โจมตีทั้งนั้น ผลที่สุดที่ออกอย่างเด่นชัดก็คือว่า เขาจะจับคุณทองก้อน เพราะคุณทองก้อนนี่มายักยอกเงินหลวงตาบัวทอดผ้าป่า เอาไปกินหมดนั่นแหละท่าเข้าใจไหม อย่างนี้เป็นต้นนะ คือตามหลักความจริงที่แถลงตอบรับกันนี้คือว่า คุณทองก้อนไม่เคยมาเกี่ยวข้องกับเราเลยเรื่องการเงินการทอง ไม่เคย ไม่มีเลย นี่เขายังจะจับคุณทองก้อนหาว่ายักยอกหลวงตาบัวเอาเงิน เขาเอาเรื่องราวมาจากไหนหลักเกณฑ์มาจากไหน ต้องอ้างเหตุผลมาซิ จับคุณทองก้อนเพราะเหตุผลกลไกอะไร ก็เพราะยักยอกเอาเงิน คุณทองก้อนยักยอกเอาจากผู้ใด เอ้า ถามหาลงไปละซิ เข้าใจไหม นี่ต้องมีเหตุมีผลอย่างนั้นซิ เอาจากผู้ใด ผู้ใดเป็นสักขีพยานว่าคุณทองก้อนนี้ยักยอกเอาเงิน ผู้ให้เงินคือใคร ไล่ลงไป นี่ไม่ได้ว่ามีแต่จับเอาเลยจับดะจับดายจับไปทุกแห่งทุกหน ใช้ไม่ได้ เหลวไหลทั้งนั้น
นี่เรียกว่าเรื่องหาผิดให้คนอื่น ตัวเองไม่สนใจ หลักความจริงคุณทองก้อนทำงานเพื่อคนทั้งประเทศไทย คุณทองก้อนเป็นในนามของคนทั้งประเทศเป็นเจ้าของสมบัติของคนไทยทั้งประเทศ ทำงานอยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลานี้ ใครจะไปเอาคอรองยิ่งกว่าคุณทองก้อนมีหรือ เมืองไทยเรามีใครบ้างมาแสดงออกหน้าออกตา สมกับว่าเราเป็นเจ้าของของสมบัติแห่งชาติไทยทั้งชาติ ได้แสดงมามีการปกป้องสมบัติและชาติไทยทั้งประเทศ เรานี้คนหนึ่งนั้นคนหนึ่งนาย ก.คนหนึ่ง นาย ข.คนหนึ่งยังไม่เห็นมีเหมือนคุณทองก้อนเลย จึงควรชมเชยคุณทองก้อนเป็นอย่างมากเป็นอันดับหนึ่ง ว่าเป็นผู้กล้าหาญชาญชัยต่อการรักษาสมบัติของชาติและคนทั้งประเทศ ไว้อย่างแน่นหนามั่นคง สละชีวิตได้คือคุณทองก้อน เราจึงขอชมเชยอนุโมทนาอย่างยิ่งนะ 

                                                    __________

<< BACK

 


หน้าแรก