คำถาม 
โดย : สลัดบาร์ ถามเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2547

จิตว่างเองโดยไม่ต้องกำหนดตรงฐาน

เวลานึกถึงการปฏิบัติลูกจะทำความรู้สึกตัวรู้อยู่ที่กายที่จิต 
จนปัจจุบันนี้จิตใจค่อนข้างปล่อยวางและสงบตัวว่าง..ลูกพอจะรู้สึกเท่าทันอารมณ์  และความคิดของตนเองอยู่เสมอๆในชีวิตประจำวัน  เวลาที่เห็นความคิดอารมณ์ต่างๆลูกเห็นว่ามันเกิดจากใจที่กลางอก  มันออกไปจากตรงนี้  จากนั้นลูกจึงพยายามรุ้สึกอยู่ที่ฐานของใจนั้นบ่อยๆ  เห็นความเกิดความดับแบบต่างๆที่ฐานนั้นมากมายหลายอย่าง แต่ผลที่ได้ก็คือเมื่อรู้ทันตรงนั้น  ทุกอย่างมันก็ดับหมดตอนที่กำหนดรู้   จิตก็ว่างแล้วก็ทำอยู่อย่างนั้นๆ

ต่อมามีถอยออกมาเป็นผู้ดู ผู้รู้จิตที่ว่าง และไม่ว่าง  ทีนี้ลูกก็เลยเลิกกำหนดรู้ที่ฐานนั้น  แล้วทำเหมือนว่ามองอยู่ห่างๆ  ส่วนที่ฐานนั้นทำความรุ้สึกปล่อยตามธรรดาๆเลย  เมื่อเป็นอย่างนี้ลูกกลับมีประสปการณ์ใหม่คือ จิตว่างเองโดยไม่ต้องกำหนดตรงฐานนั้น  คือลูกเริ่มต้นจาก ถอยมาดูอยู่ห่างๆ  พอมองไปที่กลางอก  ก็เห็นอารมณ์ชนิดที่ลูกไม่เคยเห็นมาก่อน  มันเหมือนกิเลสที่แรงหรือเรียกชื่อไม่ถูกว่าเป็นอย่างไร  แต่เห็นว่าไปอารมณ์รุงแรงของใจที่เรายังมีอยู่ลึกๆในจิต  ซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นเลย  และเวลาที่เห็นนั้น  ก็แปลกที่ว่าพอมองดูอยู่แล้วปล่อยให้สภาวะนั้นแสดงตัวตามจริง  ไม่ไปห้าม  ไม่ไปคิดใส่  อารมณ์ทุกอย่างแสดงจนเต็มที่แล้วก็ดับวูบลงไปเอง  ลูกเพียงดูอยู่ห่างๆ เห็นอาการเช่นนี้บ่อยๆใหนชีวิตประจำวัน บางวันจิตก็ว่างเอง เหมือนไม่มีอะไร  แตพอมีอะไรกระทบก็จะเห็นอีก  อันที่เล่าให้หลวงตานี้ถูกผิดอย่างไรเจ้าค่ะ? 

คำตอบ
เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2547

เรียนคุณใช้นามสลัดบาร์
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาให้คุณ
เมื่อเช้าวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

หลวงตา     :     พิจารณาอยู่ในวงนี้ถูกต้องแล้ว ให้พิจารณาอันนี้แหละนะ มันจะมีความชำนิชำนาญของมันเอง แล้วจะรอบเข้ามาๆ เอง อันนี้ก็ถูกต้องในการพิจารณา ไม่ผิดแหละ อันนี้มันจะซักฟอกเข้าไปหาจิตๆ แหละ เพราะมันอยู่กับจิตแล้วนี่ ร่างกายเขาไม่ได้พูดเลยนะ ไม่พูดเรื่องอะไร ถ้าธรรมดามันเป็นขั้นๆๆ การพิจารณา นี่เขามาพูดถึงขั้นจิตเลย ขั้นกายก็จะหมุนติ้ว กายนี้พิจารณากว้างขวางมาก สำหรับเราเองนะ เรื่องร่างกายครอบไปทั่วโลกธาตุ หมุนเข้ามาหาตัวร่างกาย พอตัวนี้ปล่อยมันก็ปล่อยไปหมด แน่ะ อย่างนั้นนะ อันนี้ก็พอถูกต้องแล้วแหละ ให้พิจารณาตามที่กำหนดมานี้แหละ ไม่มีอะไรขัดแย้งกับธรรม ถูกต้องตามธรรม

                                                  ____________

คุณสามารถรับชมวีดิโอ และถอดเป็นตัวหนังสือเต็มกัณฑ์ของเทศน์วันนี้ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗ ได้ที่
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2666&CatID=2

<< BACK

 


หน้าแรก