คำถาม 
โดย : ผู้ตะเกียดตะกายหาความสุข ถามเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2547

ปัญญาอบรบสมาธิ

กราบหลวงตา ผมภาวนาโดยใช้บริกรรม พุธโธ กับลมหายใจจิตสงบลงตามลำดับ แต่ยากมากต้องใช้ความพยายามบังคับสูง จึงลองพิจารณาอสุภะอสุภัง ในร่างกายของเขา เทียบของเรา ปรากฏว่าจิตสงบลงเร็วมากจึงพิจารณาต่อไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าอิ่มทางด้านการพิจารณา จึงเปลี่ยนมาบริกรรม พุธโธปรากฏว่าจิตสงบลงอย่างที่ไม่เคยมาก่อน  ที่ผมภาวนาถูกหรือไม่
      จากนั้น เมื่อจิตสงบ กลับไปพิจารณา กาย อสุภะอสุภัง รู้สึกว่าละเอียดขึ้นว่าเดิม ทำกลับไปมาทั้งวันรู้สึกว่าไม่มีงานอย่างอื่นต้องคิด  ผมต้องทำอย่างไรต่อไปครับ

คำตอบ
เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2547

เรียนคุณใช้นาม ผู้ตะเกียกตะกายหาความสุข
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบจิตตาภาวนาให้คุณ
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

โยม           :     ผมภาวนาโดยใช้บริกรรมพุทโธกับลมหายใจ จิตสงบลงตามลำดับ แต่ยากมาก ต้องใช้ความพยายามบังคับสูง จึงลองพิจารณาอสุภะอสุภัง ในร่างกายของเขาเทียบกับของเรา ปรากฏว่าจิตสงบลงเร็วมาก จึงพิจารณาต่อไปเรื่อยๆ จนรู้สึกว่าอิ่มทางด้านการพิจารณา จึงเปลี่ยนมาบริกรรมพุธโธปรากฏว่าจิตสงบลงอย่างที่ไม่เคยมาก่อน  ผมภาวนาถูกหรือไม่ครับ

หลวงตา     :     เออ นี้เรียกว่าถูกต้อง การพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าถูกต้องเต็มสัดเต็มส่วนเลย พิจารณาจิตสงบนี้ออกไปพิจารณาทางร่างกาย อสุภะ ออกทางด้านปัญญา จิตก็สงบเข้าไปอีกขั้นหนึ่งอีก ทีนี้ออกจากนั้นมาพิจารณาทางสมาธินึกพุทโธ เรียกว่าถูกต้องแล้ว เอาต่อไปเลย ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้พิจารณาอย่างนี้ต่อไปนะ

โยม           :     เมื่อจิตสงบกลับไปพิจารณากายอสุภะอสุภัง รู้สึกว่าละเอียดขึ้นกว่าเดิม ทำกลับไปมาทั้งวันรู้สึกว่าไม่มีงานอย่างอื่นต้องคิด  ผมต้องทำอย่างไรต่อไปครับ

หลวงตา     :     ทำอย่างนี้แหละ ทำต่อไปก็ทำอย่างนี้อย่างทำนี่ เข้าใจไหม เออเอาว่าไป มันจะคล่องตัวเข้าไป ละเอียดเข้าไป คล่องตัวเข้าไป คือทำอย่างนี้แหละอย่างที่เคยทำ เหมือนเราคราดไร่คราดนา คราดกลับไปกลับมาไม่ต้องนับเที่ยวละ คราดไปๆ มูลคราดมูลไถจะละเอียดลงไปๆ ควรแก่การปักดำ อันนี้ก็เหมือนกัน ทำตรงนี้แหละ คือคราดไปไถไปไถมา มันจะละเอียดของมัน คล่องตัวของมันเข้าไปเรื่อยๆ ถูกต้องแล้ว เอาว่าไป
                                                __________

คุณสามารถกดรับชมวิดีโอหรืออ่านเทศน์กัณฑ์นี้เต็มกัณฑ์ได้ที่
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2749&CatID=0

<< BACK

 


หน้าแรก