คำถาม 
โดย : อรทัย ถามเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2547

ขอทราบระเบียบไปพักที่วัดป่าบ้านตาด

ขอเรียนถามนะคะ น้องสาวดิฉันตั้งใจภาวนา ฟังเทศน์หลวงตามาได้สองปี เค้าต้องการไปภาวนาที่วัดป่าบ้านตาดค่ะ ไม่ทราบมีกฏระเบียบการยังไงบ้างค่ะ 
และงานที่วัดป่าบ้านตาดวันที่ 30 ที่จะถึงนี้มีความเป็นมายังไงบ้างค่ะ
ขอขอบพระคุณมากค่ะ

คำตอบ
เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2547

ระเบียบการมาขอปฏิบัติธรรม และกฏระเบียบระหว่างการปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าบ้านตาด มีดังนี้ค่ะ
1. แจ้งความประสงค์ว่าจะมาพักกี่ท่าน ระยะเวลากี่วัน แจ้งชื่อ-นามสกุล และถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ประสงค์จะมาพักปฏิบัติธรรม ไว้กับพระที่ท่านประจำอยู่ศาลา(และเมื่อจะกลับออกจากวัด ขอให้แจ้งกลับกับพระประจำที่ศาลาไว้ เพื่อพระท่านจะได้จัดให้คนอื่นได้มีโอกาสเข้ามาพักปฏิบัติธรรมได้ต่อไป)
2. แต่งกายสุภาพ ผู้หญิงนุ่งกระโปรงยาว หรือผ้าถุงสีดำ
3. เมื่อพระประจำศาลาท่านจัดให้อยู่กุฏิใด ควรประจำอยู่ตามที่ท่านจัดให้ และเขียนชื่อไว้ที่กุฏิใหญ่ที่ไปพัก เพื่อเป็นที่ทราบของหมู่คณะด้วยกัน 
4. หลังจากใส่บาตรตอนเช้าแล้ว มาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตาในศาลาด้วยกิริยาสำรวมกาย วาจา ใจในขณะฟังธรรมท่าน 
5. เมื่อหลวงตาท่านเทศน์จบแล้ว ให้กลับไปรับประทานอาหารตามกุฏิใหญ่ที่ตนลงชื่อและพระประจำศาลาท่านจัดให้ 
6. หลังจากรับประทานอาหารพร้อมกันที่กุฏิใหญ่แล้ว จึงแยกย้ายกันไปธรรมกิจกรรมตามธรรมต่อไป เช่น เดินจงกรม นั่งสมาธิ 
7. ระหว่างนี้หากไม่มีกิจใดจำเป็นจริง ๆ ไม่ควรเดินออกไปบริเวณศาลา หรือนอกบริเวณที่กำหนด นอกจากเข้าไปเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนาในป่า ซึ่งกำหนดให้เป็นสถานที่เฉพาะการบำเพ็ญธรรม แต่หากมีกิจธุระจะต้องติดต่อที่ศาลา ให้มีหมู่คณะเดินไปพร้อมกันอย่างสงบเรียบร้อย
8. เมื่อได้เวลาทำข้อวัตร เช่น กวาดลานวัด มิให้ล่วงล้ำออกมานอกเขตที่กำหนด เช่น ฝ่ายอุบาสิกา ห้ามออกมาเกินกว่าเขตที่กำหนดของฝ่ายอุบาสิกา
9. หลวงตาท่านพาดำเนินด้วยเมตตาธรรม มีน้ำใจต่อหมู่คณะ และสัตว์ในวัด ฉะนั้นควรแบ่งบันข้าวปลาอาหารต่าง ๆ ให้สัตว์ที่อยู่ในวัดตามสถานที่ของเขา ไม่เบียดเบียนสัตว์ และไม่เห็นแก่ตัวในการอยู่ร่วมกันกับหมู่คณะ 
10. ส่วนข้อสุดท้ายนี้หลวงตาท่านพึ่งเน้นมากคือเวลาเข้า-ออก ไม่ควรให้เกินห้าโมงเย็นหากจะออกไปจากวัด หรือจะเข้ามาในวัด ไม่ควรให้ค่ำกว่านั้น 

ส่วนงานวันที่ 30 พฤษภาที่จะถึงนี้ และที่ผ่าน ๆ มาทุกปี มีความเป็นมาตามที่หลวงตาท่านได้เทศน์ไว้เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2545 เกี่ยวกับความเป็นมางานบุญวันที่ 30 ดังนี้

         "วันที่ ๓๐ วันนั้นครบรอบเสียของโยมแม่ โยมแม่ตายวันที่ ๓๐ พฤษภา ๒๕๒๕ เสียไป ๒๐ ปีพอดี เรียกว่าวันครบรอบ จากนั้นก็ถือโอกาสนั้น เอาโยมแม่เป็นต้นเหตุอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาทั่วแดนโลกธาตุในวันที่ ๓๐ เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่า วันเปิดโลกธาตุ คือเราเป็นคนพูดเอง โดยถือโยมแม่เป็นเหตุแล้วบำเพ็ญกุศลแผ่เมตตาจิต อุทิศส่วนกุศลให้สัตว์โลกทั่วแดนโลกธาตุ ในวันที่ ๓๐ นี้"

ศรัทธาญาติโยมจะถือวันที่ 30 พฤษภาของทุกปี มาทำบุญใส่บาตร บางท่านมาพักที่วัดเพื่อภาวนา และถวายผ้าขาวเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปทั่วโลกธาตุ ไม่มีประมาณ เพื่อเจริญตามคำสอนของหลวงตาให้เรารู้จักเป็นผู้ให้ มีเมตตาไม่มีประมาณ

                                                 ____________


<< BACK

 


หน้าแรก