คำถาม 
โดย : สลัดบาร์ ถามเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2547

สติกับจิต

จากที่เคยได้เรียนถามหลวงตาไปครั้งที่แล้ว  จึงมีการพิจารณาตามที่หลวงตาแนะนำอยู่เสมอๆ  ในครั้งนี้จึงขอรบกวนคุณเวปมาสเตอร์กราบเรียนถามอีกครั้งดังนี้ค่ะ

เมื่อรู้ว่าจิตส่งออกไปจิตหลงออกไป  เมื่อความรู้สึกตัวมากขึ้น จิตไม่หลงออกไปอย่างเช่นเคย  เมื่อจิตอยู่ที่จิตแล้ว บางครั้งปรากฏเป็นจุดที่ท่ามกลางมีลักษณะเกิดดับๆอยู่ที่จุดเดียวนั้น  ตรงนี้ลูกจะสังเกตุได้ว่าจุดนี้มีความดึงดูให้จิตหลงเข้าไปอยู่จมกับจุดๆนี้มากที่สุด  ลูกจึงถอยออกมาทวนออกมารู้เอาสติตั้งมั่นอยู่กับภาวะที่ดู ความรู้สึกในจุดรู้ที่ท่ามกลา
งนี้ก็หายไป แล้วก็เกิดดับๆอยู่อย่างนี้  
กราบเรียนถามท่านหลวงตาว่า
1.ภาวะผู้รู้ที่เป็นกลางไม่มีต่อมไม่มีจุดนี้ลูกควรเอาสติตั่งมั่นอยู่ที่นี้จะว่าอยู่ที่ภายในก็ไม่เชิงภายนอกก็ไม่ใช่  แต่เป็นภาวะที่ทวนกระแสออกมาจากความหลง่งออกไปนอกกายนอกจิตใช่หรือไม่เจ้าคะ?
2.จุดที่ท่ามกลางนี้คืออะไร  ทำไมเวลาภาวนาสงบว่างเป็นกลางเขาจึงปรากฏขึ้นมา  เหมือนเป็นนิมิตหมายว่าจิตสงบตัวเป็นกลางดี  แต่ลูกเห็นความทุกข์ที่ยึดอยูกับจุดผู้รู้นี้  ลูกเข้าใจว่าเลิกสนใจกับทุกๆอาการที่เกิด  แต่จะเอาสิ่งที่เกิดทุกๆชนิดที่จิตนั้นรู้เพื่อให้เห็นว่ายังมีอีกภาวะที่ดูอยู่เห็นอยู่สิ่งที่ยังเห็นได้รู้สึกได้นั้นไม่จริงใช่ไหมเจ้าค่ะ  แต่สิ่งที่ดับหมดไม่เหลือว่างให้เอาสติอยู่ตั่งมั่นสบาย เบา เป็นกลาง ไม่หลง อย่างนี้ถูกผิดอย่างไรเจ้าค่ะ?

คำตอบ
เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2547

เรียนคุณผู้ถาม 
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาให้คุณ
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ณ วัดป่าบ้านตาด ดังนี้

โยม           :     เมื่อรู้ว่าจิตส่งออกไป จิตหลงออกไป เมื่อความรู้สึกตัวมากขึ้นจิตไม่หลงออกไปอย่างเช่นเคย เมื่อจิตอยู่ที่จิตแล้ว บางครั้งปรากฏเป็นจุดที่ท่ามกลาง มีลักษณะเกิดดับๆ อยู่ที่จุดเดียวนั้น  ตรงนี้ลูกจะสังเกตได้ว่าจุดนี้มีความดึงดูด ให้จิตหลงเข้าไปจมกับจุดนี้มากที่สุด ลูกจึงถอยออกมา ทวนออกมารู้ เอาสติตั้งมั่นอยู่กับภาวะที่ดู ความรู้สึกในจุดรู้ที่ท่ามกลางนี้ก็หายไป แล้วก็เกิดดับๆ อยู่อย่างนี้  กราบเรียนถามท่านหลวงตาว่า
๑.ภาวะผู้รู้ที่เป็นกลางไม่มีต่อมไม่มีจุดนี้ ลูกควรเอาสติตั้งมั่นอยู่ที่นี้ จะว่าอยู่ที่ภายในก็ไม่เชิง ภายนอกก็ไม่ใช่  แต่เป็นภาวะที่ทวนกระแสออกมาจากความหลงออกไปนอกกาย นอกจิต ใช่หรือไม่เจ้าคะ

หลวงตา     :     ขอให้มีสติในวงอันนี้ถูกทั้งนั้นแหละ ที่รู้ที่เห็นต่างๆ นี่ ให้รู้เห็นด้วยสติ รู้ด้วยสติ มันจะเปลี่ยนแปลงอะไร สติจะรู้ชัดๆๆ มันจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยจะเป็นไปเอง สติเป็นสำคัญ อยู่ในจุดนี้ไม่ผิดแหละ ว่างั้นนะ

โยม           :     ๒.จุดที่ท่ามกลางนี้คืออะไร  ทำไมเวลาภาวนาสงบว่างเป็นกลางเขาจึงปรากฏขึ้นมา เหมือนเป็นนิมิตหมายว่าจิตสงบตัวเป็นกลางดี  แต่ลูกเห็นความทุกข์ที่ยึดอยู่กับจุดผู้รู้นี้  ลูกเข้าใจว่าเลิกสนใจกับทุกๆ อาการที่เกิด  แต่จะเอาสิ่งที่เกิดทุกๆ ชนิดที่จิตนั้นรู้ เพื่อให้เห็นว่ายังมีอีกภาวะที่ดูอยู่ เห็นอยู่ สิ่งที่ยังเห็นได้รู้สึกได้นั้นไม่จริงใช่ไหมเจ้าคะ  แต่สิ่งที่ดับหมดไม่เหลือว่าง ให้เอาสติอยู่ตั้งมั่นสบายเบา เป็นกลาง ไม่หลง อย่างนี้ถูกผิดอย่างไรเจ้าคะ (จาก สลัดบาร์)

หลวงตา     :     ก็เหมือนข้อข้างต้นนั้นแหละ สติเป็นสำคัญ จะเป็นที่ตรงกลางตรงไหนก็ตาม ให้สติจับอยู่ตรงนั้น มันจะขยายตัวไปยังไงก็คืออาการของจิตนั่นแหละ เอ้า ว่าไป

                                                 __________

คุณสามารถอ่านและรับชมเทศน์กัณฑ์นี้ได้ที่ http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2766&CatID=0

<< BACK

 


หน้าแรก