คำถาม 
โดย : ศิษย์อินเตอร์เนต ถามเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2547

เกล้ากระผมขอตอบแทนคุณต่อองค์หลวงตาบ้างครับ

กราบนมัสการหลวงตาด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

เกล้ากระผมมีความเคารพศรัทธาและเชื่อมั่นในธรรมะของหลวงตาอย่างสูงสุด เพราะหลวงตาเป็นพระสุปฏิปันโน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ยึดมั่นในหลักพระธรรมวินัย หลวงตาเป็นพระป่ากรรมฐานบำเพ็ญภาวนาอยู่แต่ในป่าละสิ้นกิเลส จนกระทั่งบริสุทธิ์ทุกอย่างแล้ว
เกล้ากระผมเห็นว่าสถานการณ์ในแวดวงพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน มีทั้งฝ่ายธรรมะของจริงและฝ่ายธรรมะของปลอม  กำลังเผชิญหน้ากันอยู่ขณะนี้ เพื่อจะได้พิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้า ว่าธรรมะฝ่ายใดยึดมั่นในหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง 

เกล้ากระผมขอกราบเรียนหลวงตาดังนี้

ปัญหาต่างๆในพระพุทธศาสนานั้น น่าจะมาจากนักบวช เมื่อบวชเข้ามาแล้วไม่ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังปล่อยให้กิเลสครอบงำ ออกกฏหมายทางโลกปกครองธรรม และยังให้ฆราวาสมาออกกฏปกครองสงฆ์ผู้ประพฤษธรรมปฏิบัติธรรมตามหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า 

เกล้ากระผมเห็นว่า พระป่ากรรมฐานเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เป็นพระอันควรเคารพกราบไหว้บูชาอย่างสูงสุด 

สถานการณ์พระพุทธศาสนาปัจจุบัน มีฆราวาสกำลังจะออกกฏเพื่อใช้ปกครองสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกฏเหล่านี้ออกมาแล้วจะกระทบต่อหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติใว้และจะกระทบต่อพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อย่างมาก

เกล้ากระผมเห็นว่าหลวงตาอายุมากแล้ว ยังเมตตาต่อโลกสงสาร ยากที่จะหาอะไรมาประมาณได้ในพระคุณของหลวงตา
พระคุณอันเอนกอนันต์จากหลวงตานั้น เกล้ากระผมขอตอบแทนพระคุณหลวงตาบ้างครับ ขอให้กระผมมีส่วนร่วมบุญกับหลวงตาที่จะช่วยรักษาพระศาสนาเอาใว้
เกล้ากระผมพร้อมที่จะปกป้องหลักพระธรรมวินัยและปกป้องพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แม้ต้องแลกด้วยชีวิตครับ สาธุคำตอบ
เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2547

เรียนคุณผู้ถาม
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมให้คุณเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ ตรงกับวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

ผู้กำกับ       :     สถานการณ์พระพุทธศาสนาปัจจุบัน มีฆราวาสกำลังจะออกกฎเพื่อใช้ปกครองสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกฎเหล่านี้ออกมาแล้วจะกระทบต่อหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติใว้ 

หลวงตา     :    นี่คือกองทัพกิเลสเข้าเหยียบย่ำทำลายธรรม

ผู้กำกับ       :    และจะกระทบต่อพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างมาก เกล้ากระผมเห็นว่าหลวงตาอายุมากแล้วยังเมตตาต่อโลกสงสาร ยากที่จะหาอะไรมาประมาณได้ในพระคุณของหลวงตา พระคุณอันเอนกอนันต์จากหลวงตานั้น เกล้ากระผมขอตอบแทนพระคุณหลวงตาบ้างครับ ขอให้กระผมมีส่วนร่วมบุญกับหลวงตาที่จะช่วยรักษาพระศาสนาเอาไว้ เกล้ากระผมพร้อมที่จะปกป้องหลักพระธรรมวินัย และปกป้องพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แม้ต้องแลกด้วยชีวิตครับ 

หลวงตา     :     แลกก็แลกไปเลย เกิดมาตายทั้งนั้น เกิดกับตายมันแลกกันทันที เป็นแต่เพียงว่ามันยังไม่ตัดสินเท่านั้น แลกกันแล้ว เกิดกับตายมาพร้อมกัน แต่วันตายจะตัดสินทีหลัง เข้าใจไหม ก็ไม่เห็นมีอะไร

ผู้กำกับ       :     เขาเห็นใจหลวงตา

หลวงตา     :     เอาละไม่ต้องพรรณนาคุณหลวงตา หลวงตามีแต่มุ่งที่จะให้เป็นประโยชน์แก่โลกเท่านั้น หลวงตาจึงไม่เคยเสียดายชีวิต พูดจริงๆ ไม่มี ถ้าลงเหตุผลตรงไหนแล้วผางเลยๆ ไม่รอ เราเพื่อชาติเพื่อศาสนาซึ่งเป็นของมีคุณค่ามาก ยิ่งกว่าจะมากัดกันเหมือนหมา หมามันมีคุณไหมมันกัดกัน พวกเรากำลังกัดกันนี่พวกสร้างโทษขึ้นมาไม่ใช่คุณ เอ้าสร้างความสงบซิ ใครผิดใครถูกก็รู้กันอยู่ทุกคน แก้ไขดัดแปลงสิ่งที่มันผิดให้ถูกด้วยกันแล้วมันก็สงบร่มเย็น ศาสนาท่านร่มเย็นมาแล้ว มีแต่พวกเราเท่านั้นไปโจมตีท่านตลอดเวลา เป็นข้าศึกต่อศาสนาอยู่ตลอดเวลา

ฆราวาสมันมีอำนาจมากจากไหนที่จะมาปกครองพระ มันไม่เคยภาวนา มาหาแต่เรื่องโจมตีศาสนาๆ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยการภาวนา สาวกทั้งหลายตรัสรู้ด้วยการภาวนา พระทั้งหลายท่านปฏิบัติอยู่นี้เพื่อตรัสรู้ด้วยการภาวนา แล้วท่านก็ยุ่งยากเพราะพวกนี้ละพวกอำนาจบาตรหลวงป่าๆ เถื่อนๆ ฆราวาสญาติโยมตั้งอำนาจป่าเถื่อนเข้ามาปกครองพระ ตั้งกฎนั้นขึ้นมา ตั้งกฎนี้ขึ้นมา กฎอะไรกฎหมอยนั่นละ เข้าใจไหม กฎหมอยกฎหมา มันไม่ใช่กฎของธรรม กฎของธรรมพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้สมบูรณ์แล้วมายุ่งทำไม ยุ่งตัวเองซิที่มันกำลังยุ่งศาสนาอยู่นั้นซี ให้ปราบตัวเองตรงนี้ซิ เข้าใจเหรอ เท่านั้นแหละไม่พูดมาก พวกนี้พวกอำนาจป่าเถื่อนทำลายศาสนา มีอะไรอีก หมดแล้วเหรอ
                                               _________

<< BACK

 


หน้าแรก