คำถาม 
โดย : หลานผู้ด้อยโอกาสค่ะ ถามเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2547

เกิดสัญญาขณะภาวนา

เมื่อภาวนาไป พยายามต่อสู้กับสัญญาตลอดค่ะ บางช่วงก็ปรุงแต่งตามสัญญา พอรู้สึกตัวก็ กลับมาพุทโธ แล้วก็เกิดสัญญามาอีกค่ะ บางช่วงก็แป๊บๆๆ มีคำถามดังนี้ค่ะ
1.หลานปฏิบัติเช่นนี้ ถูกเปล่าคะ
2.ต่อมาหลานจำเทศน์องค์หลวงตาได้ว่า เมื่อมันปรุง ให้พิจารณากรรมฐาน32  ก็เลยพิจารณาตามนั้นค่ะ ได้หลายรอบย้อนไปมาจนนิ่งไป รู้อยู่ที่ท้องค่ะ.หลานกราบขอเมตตาองค์หลวงตาชี้แนะการปฏิบัติต่อไปด้วยค่ะ 
หลานกราบขอเมตตาองค์หลวงตาอยู่เป็นที่พึ่งของสัตว์3แดนโลกธาตุยาวนานต่อไปนานแสนนานค่ะ..กราบ กราบ กราบองค์หลวงตาด้วยเศียรเกล้าเจ้าค่ะ

คำตอบ
เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2547

เรียนคุณผู้ถาม
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาให้คุณ
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ วันวิสาขบูชา ณ วัดป่าบ้านตาด ดังนี้

ผู้กำกับ       :     เมื่อภาวนาไปพยายามต่อสู้กับสัญญาตลอดค่ะ บางช่วงก็ปรุงแต่งตามสัญญา พอรู้สึกตัวก็กลับมาพุทโธ แล้วก็เกิดสัญญาอีก บางช่วงก็แป๊บๆ หลานปฏิบัติเช่นนี้ถูกหรือเปล่าเจ้าคะ 

หลวงตา     :     ยังไม่สนิทใจ ให้สติเน้นหนักกับคำบริกรรมให้ดี ความคิดปรุงต่างๆ มันจะระงับตัวลงไป เพราะความคิดปรุงทางด้านอรรถธรรมนี้ปิดมันไว้ ไม่ให้มันออก ไม่ให้มันมีช่องออก เช่นน้ำพุ ปิด ปิดด้วยธรรมที่นี่นะ เช่นมันออกคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของกิเลส เหมือนกับน้ำพุออกไปสั่งสมฟืนไฟมาเผาเรา ทีนี้น้ำพุอีกอันหนึ่งคือพุทโธก็เป็นสังขารเหมือนกัน แต่สังขารนี้เป็นธรรมเป็นการปิดกิเลสไม่ให้มันออก เข้าใจเหรอ ให้สติหนักแน่นอยู่กับพุทโธมันจะไม่ปรุง เข้าใจไหม แล้วจะสั่งสมความสงบเย็นขึ้นที่ใจ เมื่อสติบังคับไม่ให้มันปรุงได้มากเข้า ๆ จิตยิ่งสงบลงไปๆ ความผลักดันจะน้อยลงๆ ให้สติกำกับคำบริกรรมคือพุทโธให้แน่นหนามั่นคง อย่าเผลอไปทางอื่น เข้าใจเหรอ กิเลสจะเกิดขึ้นที่นี่ มรรค ผล นิพพานจะเกิดขึ้นที่นี่ด้วยธรรมที่บริกรรม กิเลสจะเกิดขึ้นด้วยการเผลอสติ เอาแค่นี้ก่อน

ผู้กำกับ       :     ต่อมาหลานจำเทศน์องค์หลวงตาได้ว่า เมื่อมันปรุงให้พิจารณากรรมฐาน ๓๒  ก็เลยพิจารณาตามนั้นค่ะ ได้หลายรอบ ย้อนไปมาจนนิ่งไป รู้อยู่ที่ท้อง หลานกราบขอเมตตาองค์หลวงตาชี้แนะการปฏิบัติต่อไปด้วยเจ้าค่ะ 

หลวงตา     :     ก็ถูกต้องแล้ว แต่ถ้ามันอยากคิดก็ให้มันคิดไปทางที่ว่านี่นะ อย่าให้มันคิดเตลิดเปิดเปิงไปเป็นแบบกิเลส อันนี้คิดเป็นแบบธรรม ออกจากธรรมคำบริกรรมนี้ พิจารณาตามสังขารร่างกายต่าง ๆ นี้ก็เป็นแบบธรรมท่องเที่ยวไม่ผิด ทั้งสองนั่นแหละ เอ้าว่าไป
                                                   _________

คุณสามารถกดอ่าน รับชมวิดีโอเทศน์กัณฑ์นี้ได้ที่
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2775&CatID=2

<< BACK

 


หน้าแรก