คำถาม 
โดย : พัชร ถามเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2547

เชื่อมั่นในพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ

     กราบแทบเท้าหลวงตาเจ้าค่ะ ด้วยความเคารพอย่างสูง 
หนูอาจจะไม่ได้เคยปฏิบัติตามแบบหลวงตานะเจ้าค่ะ แต่ก็มีความเคารพและศรัทธาด้วยความรักหลวงตาเจ้าค่ะ 
    เพราะว่า มีอยู่คราวนึงเปิดทีวีฟังเทศน์ของหลวงตา หลวงตาเทศน์ว่า เราต้องปฏิบัติกันต่อสู้กับกิเลสกัน24ชั่วโมงทีเดียว พอดีตอนนั้นหนูเพิ่งปฏิบัติธรรมกลับมาจากที่วัดหนึ่งพอดีเจ้าค่ะ มันร้อนรน(เพราะว่ารู้ไม่เท่าทันกิเลส) แต่ว่ารู้ตัวมีสติตลอด รู้เองว่าอะไรควรอะไรไม่ควร มีสติดีมากเลยเจ้าค่ะ (ตอนนั้น) และเหมือนได้รับความเมตตากรุณาจากหลวงตาในทันใด พอเปิดทีวีแล้วหลวงตาเทศน์คำนี้พอดีเลยเจ้าค่ะ ดีใจมากๆเลยเจ้าค่ะ เหมือนได้รับความเมตตากรุณา ได้รับกำลังใจให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างทันท่วงที แต่หนูไม่ทันกิเลสเองเจ้าค่ะ เลยลางเลือนไป แต่ก็จะตั้งใจปฏิบัติขึ้นเรื่อยๆเจ้าค่ะ
     อีกครั้งหนึ่งหนูก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดนั้นนะเจ้าคะ (เป็นวัดที่มีพระคุณกับหนูเจ้าค่ะ) หนูเห็นหลวงตาในสมาธิด้วยเจ้าค่ะ กราบแทบเท้าต่อพระคุณของหลวงตานะเจ้าค่ะ ที่เป็นห่วงลูกๆๆหลานๆๆทุกๆๆคน หนูเชื่อเหลือเกิน เชื่อมั่นมากๆๆในพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ
     ทุกๆวันนี้หนูปฏิบัติธรรมทุกวันเลยเจ้าค่ะ ก็ปฏิบัติได้ดีพอสมควร อยากรู้อยากเห็นไปหมด อยากให้ได้มรรคให้ได้ผล อยากตัดขาดจากความทุกข์ กิเลสเครื่องโลเล เศร้าหมองนัก  อยากทราบวิธีลดละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน ในคน ในสัญญา เรื่องมันคอยรบกวนจิตใจของหนูมากๆเจ้าค่ะ ทำให้ฟุ้ง ทำให้เศร้า ทำให้เสียใจมาก 
     หนูดีใจจังทีมีเวฟไซร์นี้ของหลวงตาท่านเจ้าค่ะ หนูจะเพียรเข้ามาศึกษาธรรมะเยอะๆ ได้รู้พระธรรมเพิ่มเติม ได้ปลงอสุภะด้วยเจ้าค่ะ
    กราบแทบเท้าหลวงตานะเจ้าค่ะ ที่เมตตากรุณาต่อปวงชนชาวไทย กราบอนุโมทนาอย่างใจจริงในสิ่งที่หลวงตาเมตตากรุณาต่อสัตว์โลก และรักษาพระศาสนาด้วยชีวิต หนูจะเป็นกองทัพธรรมด้วยเจ้าค่ะ จะรักษาพระศาสนาด้วยชีวิตเหมือนกัน เพราะมีตัวอย่างที่ประเสริฐ์อย่างหลวงตาท่าน ขอบพระคุณมากๆๆค่ะ กราบอนุโมทนา สาธุด้วยใจ ด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
     

คำตอบ
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2547

หลวงตาตอบ "ทั้งสามนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะน่าตอบ เขาเล่าไปทุกคนก็ได้ฟังแล้ว ให้พยายามปฏิบัติตัวเอง ปรับปรุงตัวเอง เสียงธรรมนี้ออกไปไหนโลกจะชุ่มเย็น เสียงอรรถเสียงธรรมออกไปตรงไหนๆ โลกจะชุ่มเย็น กิเลสออกไปทั่วโลก เป็นไฟทั่วโลก ธรรมะที่กระจายเป็นน้ำดับไฟออกไปตรงไหนๆ โลกจะร่มเย็นๆ ให้พากันจำข้อนี้ให้ดี 
           พุทธศาสนาออกจากศาสนธรรมที่แท้จริง เป็นธรรมแท้โดยสมบูรณ์แบบ มีพระสงฆ์สาวกอรหันต์ทั้งหลายเป็นพยานของศาสดา พระศาสดาก็เป็นพยานของหลักธรรมชาติทั่วๆ ไปของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่ตรัสรู้แล้วเป็นธรรมธาตุด้วยกันหมดเลย แล้วก็เป็นพยานกันมาโดยลำดับลำดา พอเจอนี่ปั๊บวิ่งถึงกันเลย ไม่มีอดีต อนาคต ว่ากว้างว่าแคบ 
             เช่น น้ำมหาสมุทร มือจ่อปั๊บถูกน้ำมหาสมุทรหมดแล้ว นี่ธรรมจ่อปั๊บเข้าไปนี้ถึงขั้นอรหันต์นะ จ่อปั๊บเข้าไปคือบรรลุปึ๋งถึงกันหมดเลย จึงไม่สงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ไม่สงสัยอยู่ที่ใจ ประจักษ์ใจเลย นี่ละธรรม อันนี้ละที่ครอบโลกอยู่เวลานี้ โลกได้นำธรรมอย่างนี้มาปฏิบัติ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม เอาแขนงของธรรมออกมาสอนโลก เพื่อจะให้เข้าสู่หลักใหญ่ของธรรม คือธรรมธาตุ เข้าใจไหม นั่นละหลักใหญ่ของธรรม กิ่งก้านสาขาที่ออกมาสั่งสอนสัตว์โลก คือกิ่งนี้ให้เกาะกิ่งนี้ไป เช่น ให้ทานรักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา มีแต่กิ่งจะเข้าถึงธรรมธาตุความพ้นทุกข์เข้าใจไหม ให้พากันจับอันนี้ให้ดี

ถ้าปล่อยกิ่งนี้กิเลสเอาไปกินนะ จมเลยๆ กิ่งนี้เป็นกิ่งตายตัวได้มั่นใจได้ ให้พากันเข้าใจกันไว้ทุกคน ศาสนธรรมออกไปกว้างแคบขนาดใหน โลกจะร่มเย็นๆ และเข้ามาสู่ใจของเราวันนั้นใจเย็นทั้งวัน ถ้าวันไหนกิเลสเข้าวันนั้นยุ่งทั้งวันจะเป็นจะตาย เข้าใจเหรอ  ใจดวงนี้ไฟเข้าไปมันดิ้นมันอยู่ไม่ได้ ท่านจึงว่า ทุกขัง แปลว่าอะไร เราแปลทับศัพท์เลยว่า เป็นทุกข์ๆ ท่านแปลออกว่าทุกขัง แปลว่าทนไม่ได้ นี่แปลตามศัพท์จริงๆ คือมันดิ้น มันเจ็บมันจะตายมันก็ดิ้น แปลว่าทนไม่ได้ เราก็รวมไปว่า ทุกขังอย่างเดียวเป็นทุกข์พอ เข้าใจหมด เอาละที่นี่นะ

หลวงตาเมตตาตอบปัญหาในเช้าวันที่ 20 มิ.ย.47  กรุณานำไปพิจารณาและปฏิบัติ

<< BACK

 


หน้าแรก