คำถาม 
โดย : กัลยาณี เรืองไชย ถามเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2547

โรคประจำตัวกับสมาธิ

กราบนมัสการ องค์หลวงตา ที่เคารพศรัทธายิ่งเจ้าคะ
เวลาหลานออกอาการเกร็งกล้ามเนื้อ เป็นอาการข้างเคียงของโรคลมชักซึ่งเป็นโรคประจำตัวของหลาน ขณะนั้นหลายคุมสติได้เป็นบางที และคุมสติได้ไม่นานนักเจ้าค่ะ ทรมานเหลือเกิน
อาการในขณะที่เป็นตอนนั้นหลานจะเล่าให้ใครฟังไม่ได้ และถ้าถูกใครว่าขณะนั้นหลานต้องกลายเป็นคนผิด แม้ว่าหลานไม่ผิดก็ตาม
หลานต้องทนมาก เนื่องจากสมัยอายุ 2 ขวบ หลานเคยเกิดอุบัติเหตุศีรษะฟาดพื้นมาแล้ว และอีก 5 ปีถัดมา จึงมีอาการของลมชัก และระบบประสาทมีปัญหา หลังจากนั้นหลานจะไม่สบายด้วยอาการข้างเคียงดังกล่าวอยู่บ่อย ๆ เจ้าค่ะ
ขอกราบนมัสการถามองค์หลวงตาว่า
1. หลานจะต้องปล่อยอาการดังกล่าวจนกว่าจะหาย จึงจะปฏิบัติธรรมได้หรืออย่างไรเจ้าคะ?
หากองค์หลวงตาไม่ว่าง ก็ขอให้ท่านผู้รู้เมตตาสงเคราะห์ด้วย จะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเจ้าคะ
2. ขอองค์หลวงตาได้โปรดรักษาธาตุขันธ์ให้ดำรงคงอยู่อีกนาน ๆ ด้วยเจ้าค่ะ
กราบนมัสการมาด้วยความศรัทธายิ่ง

คำตอบ
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2547

เรียนคุณกัลยาณี

หลวงตาตอบ  "อย่าไปคิดมาก ให้มีสติอยู่กับนั้น เอาพุทโธติดไว้นั่นเลย เอากว้างๆ ครอบเข้ามาตรงนี้เลย ไม่วินิจฉัยไปมาก เอาเท่านั้นแหละ ขอให้มีสติอยู่กับพุทโธ อยู่ในใจ เรื่องวิกลวิการ มีง่อยเปลี้ยเสียแข้งเสียขามีทั่วๆ ไปในโลกนี้ ขอให้จิตอย่าง่อยเปลี้ย เข้าใจเหรอ เอ้าว่าไป

โยม ข้อ ๒ เขาบอกขอให้หลวงตา ได้โปรดรักษาธาตุขันธ์ของหลวงตา

หลวงตา  เรารักษาอยู่แล้วตะกี้นี้ กินพึ่งอิ่มนี่ มาหาอะไร ให้รักษาธาตุขันธ์ รักษาใจเจ้าของนั่นซิ เข้าใจ"

หลวงตาเมตตาตอบปัญหาในวันที่ 21มิ.ย.47 กรุณานำไปพิจารณา

<< BACK

 


หน้าแรก