คำถาม 
โดย : ภุชงค์ ถามเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2547

พุทโธ กับการขับรถ

กระผมขอกราบเรียนหลวงตาดังนี้ครับ
1.กระผมภาวนาพุทโธตลอดเวลาเท่าที่จะมีสติยกเว้นเวลาหลับ สาเหตุเพราะได้ยินเสียงด่าขึ้นในใจหรือจากภายนอก
2.เวลาที่ไม่ได้ภาวนาพุทโธโดยนึกถึงเรื่องอื่นจะมีเสียงจากภายนอกเข้ามากระเทือนถึงหัวใจ
3.ขณะขับรถยนต์ถ้านึกถึงเรื่องอื่นโดยไม่ได้ภาวนาพุทโธพร้อมกันด้วยจะมีเหตุการณ์น่าหวาดเสียวเช่นมอเตอร์ไซด์หรือรถยนต์ขับมาจะชน มีอยู่ครั้งหนึ่งมีนกบินตัดหน้าและกระผมขับชนนกด้วย
4.การภาวนาพุทโธในใจจะไม่รู้สึกได้ยินชัดเจนเหมือนการนึกเรื่องอื่นๆ
5.กระผมต้องภาวนาพุทโธตลอดเวลาใช่ไหมครับ
           ขอกราบเรียนว่ากระผมจะปฏิบัติอย่างไรครับ

ขอให้ไม่ต้องตอบทางE-mail เพราะไม่ใช่E-mail
ของกระผมครับ

คำตอบ
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2547

เรียนคุณภุชงค์

หลวงตาตอบ  "อย่างนั้นแหละดี สรุปลงตรงนี้เลยนะ ลองเอาพุทโธตลอดเวลา พุทโธอยู่กับใจ ขับรถมันก็ดี สติอยู่กับใจ พุทโธอยู่กับใจ สติอยู่กับใจมันจะรู้รอบในตัวของมันไปเอง เข้าใจไหม ไอ้แบบเร่ๆ ร่อนๆ ไม่ได้นะ ถึงพุทโธก็พุทโธไม่มีสติ ก็แบบอารมณ์ของโลก ไม่เกิดประโยชน์"

หลวงตาเมตตาตอบปัญหาในเช้าวันที่ 20 มิ.ย.47 กรุณานำไปพิจารณาและปฏิบัติ

<< BACK

 


หน้าแรก