คำถาม 
โดย : ชวนชม ถามเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2547

ภาวนาอสุภะโดยใช้กระจก

กราบเรียนหลวงตาลูกติดตามอ่านธรรมะหลวงตาผ่านเว็บ
ไซต์มาเกือบ 2 ปีแล้วเจ้าค่ะ แล้วลูกก็ปฎิบัติจิตภาวนามาบ้าง
โดยการนั่งสมาธิบ้าง  เดินจงกรมบ้าง  
1. แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการนั่งสมาธิภาวนาโดยจะฟังเทศน์ของหลวงตาผ่านทางวิทยุ ลูกจะภาวนาพุทธโธและฟังเทศน์หลวงตาไปด้วย  ไม่ทราบว่าจะถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะ  
2. ลูกพิจารณา  ผม  ขน  ฟัน   เล็บ  และหนัง  สลับไปกับพุทธโธ  บางครั้งมีอาการปวดที่คอ ลูกก็เอาจิตไปจ่อที่ปวด พออาการปวดหายลูกก็มาพุทธโธ  พิจารณา ผม  ขน  ฟัน  เล็บ  หนัง  บ้าง ลูกปฏิบัติถูกไหมเจ้าค่ะ 
3.ลูกจะพิจารณาความตายของตัวเอง  ว่าชีวิตของตนเองไม่แน่วินาทีต่อไปเราอาจต้องตาย  เวลาลูกรู้สึกไม่ดีกับใครลูกก็จะคิดไปว่าอีกหน่อยเราก็ตายเราจะคิดอย่างนั้นไปทำไม  ลูกปฏิบัติถูกหรือไม่เจ้าค่ะ   
4. มีบางครั้งลูกคิดฟุ้งซ่าน ลูกก็สติกลับมาว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่และพิจารณาความตายของเขาและเราเพื่อระงับความฟุ้งซ่านนั้นเจ้าค่ะ  ก็ระงับได้ แต่ก็มาคิดว่าเรามาคิดอย่างนี้ทำไม แต่ลูกก็พยายามระงับความฟุ้งซ่านนั้นสุดความสามารถเจ้าค่ะ  
5. ครั้งหนึ่งเคยพิจารณาอสุภะโดยการส่องกระจก ว่าร่างกายไม่สวยไม่งาม จ้องกระจกแล้วรูปในกระจกก็กลับเป็นรูปของลูกที่ไม่สวยไม่งามแบบแปลกๆ  ไม่ทราบวิธีนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะ

สุดท้ายนี้ก็ขอให้หลวงตาอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพุทธศาสนิกชนชาวไทยไปนานๆเจ้าค่ะ 

คำตอบ
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2547

เรียนคุณชวนชม
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาให้คุณ
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๗ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

ผู้กำกับ            ลูกติดตามอ่านธรรมะหลวงตาผ่านเว็บไซต์มาเกือบสองปีแล้วเจ้าค่ะ แล้วลูกก็ปฎิบัติจิตตภาวนามาบ้างโดยการนั่งสมาธิ  เดินจงกรม   ข้อที่ ๑. ส่วนใหญ่จะเป็นการนั่งสมาธิภาวนาโดยจะฟังเทศน์ของหลวงตาผ่านทางวิทยุ ลูกจะภาวนาพุทโธและฟังเทศน์หลวงตาไปด้วย  ไม่ทราบว่าจะถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ   

หลวงตา          ถูก ถูกต้องแล้ว ให้ทําเร่งเข้าให้มากนะ เอ้าว่าไป 

ผู้กํากับ  ข้อ ๒.ลูกพิจารณา  ผม  ขน  ฟัน   เล็บ  และหนัง  สลับไปกับพุทโธ  บางครั้งมีอาการปวดที่คอ ลูกก็เอาจิตไปจ่อที่ปวด พออาการปวดหายลูกก็มาพุทโธ  พิจารณา ผม  ขน  ฟัน  เล็บ  หนัง  บ้าง ลูกปฏิบัติถูกไหมเจ้าคะ 
 
หลวงตา ถูก ถูกต้องแล้ว ให้พิจารณาอย่างนั้นซ้ำๆ ซากๆ เหมือนเขาคราดไร่คราดนา คราดไปคราดมาไม่นับเที่ยว มูลคราดมูลไถแหลกละเอียดควรแก้การปักดําแล้วถึงจะหยุดการคราดไร่คราดนา อันนี้ก็เหมือนกันซ้ำซากอยู่นี้ละ ไม่ใช่เป็นงานเก่างานใหม่ งานปัจจุบัน พิจารณาอยู่นี้จะรู้จะเห็นขึ้นที่ตรงพิจารณา โลกไม่พิจารณานั่นเองมันถึงเป็นบ้ากันทุกอย่าง ไม่มีความพอดี ก็คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนังนี่ละมันปัดหูปัดตาไม่เห็น ถ้าเห็นนี้ปั๊บทั่วโลกเห็นเหมือนกันหมด ไม่ตื่น คนเราไม่ตื่น เอ้าว่าไป 

ผู้กํากับ            ข้อ ๓.ครับ ลูกจะพิจารณาความตายของตัวเอง  ว่าชีวิตของตนเองไม่แน่ วินาทีต่อไปเราอาจต้องตาย  เวลาลูกรู้สึกไม่ดีกับใครลูกก็จะคิดไปว่าอีกหน่อยเราก็ตาย เราจะคิดอย่างนั้นไปทําไม  ลูกปฏิบัติถูกหรือไม่เจ้าคะ 
 
หลวงตา ถูกต้อง ถูกต้อง ยิ่งคิดเรื่อยๆ เรื่องความตายมันเป็นการเหยียบเบรกห้ามล้อ กันความรื่นเริงบันเทิง ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม ป่าช้าก็มีในตัวคนนั้น คนไหนไม่ได้คิดถึงความตาย มีแต่ความเพลิดเพลิน ป่าช้าไม่มีในตัว เหมือนจะอยู่ตั้งกัปตั้งกัลป์ นี่เราคิดอย่างนี้ถูกต้องแล้ว เอ้าว่าไป 
 
ผู้กํากับ            ข้อ ๔. มีบางครั้งลูกคิดฟุ้งซ่าน ลูกก็สติกลับมาว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ และพิจารณาความตายของเขาและของเราเพื่อระงับความฟุ้งซ่านนั้นเจ้าค่ะ  ก็ระงับได้ แต่ก็มาคิดว่าเรามาคิดอย่างนี้ทําไม แต่ลูกก็พยายามระงับความฟุ้งซ่านนั้นสุดความสามารถเจ้า ค่ะ   

หลวงตา          ตําหนิความฟุ้งซ่านเหรอ 
 
ผู้กํากับ  ครับ 

หลวงตา ถูก ตําหนิความฟุ้งซ่าน เพราะความฟุ้งซ่านเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวเอง ถ้าปล่อยให้มันคิดมากเป็นไฟทั้งตัวเลยละ ระงับมันลง คนไม่โกรธ คนไม่เคียดไมแค้น กลับคนโกรธ คนเคียดคนแค้นต่างกัน คนไม่โกรธสบายตลอด คนเคียดคนแค้นเอาไฟเผาตัว อย่าโกรธ เท่านั้นละ เอ้าว่าไป 
 
ผู้กํากับ            ข้อ ๕. ครั้งหนึ่งเคยพิจารณาอสุภะโดยการส่องกระจก ว่าร่างกายไม่สวยไม่งาม จ้องกระจกแล้วรูปในกระจกก็กลับเป็นรูปของลูกที่ไม่สวยไม่งามแบบแปลกๆ  ไม่ทราบวิธีนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ 
 
หลวงตา ถูกต้องๆ แล้ว นั้นละธรรมบันดาลให้แสดงแปลกๆ ขึ้นมาในตัวของเราเอง พระธรรมท่านสอนเรา ให้พิจารณามากๆ  หรือจะไปดูเรื่อยๆ ก็ได้ถ้ามันจางๆ ใจลงไปแล้ว ให้ไปดูกระจก วันนั้นเห็นเป็นยังงั้น วันนี้เป็นยังไงดูปัจจุบัน เอ้าถูกต้องแล้ว 
                                              ____________

คุณสามารถรับชมวิดีโอและอ่านพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้ ได้ที่
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2838&CatID=2

<< BACK

 


หน้าแรก