คำถาม 
โดย : ชีพ ถามเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2547

เมื่อสมาธิเกิดทำอย่างไรจึงจะตั้งอยู่นาน

1. เมื่อเราภาวนาจนถึงจุดที่เป็นสมาธิแล้ววันหลังเราก็ทำตามวิธีเดิมทำไมสมาธิไม่เกิดขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอะไรครับถึงจะให้สมาธิเกิดได้ทุกครั้งที่ต้องการมีวิธีไหนบ้างครับผม
2. เราจะกำหนดอารมย์ที่เกิดจากสมาธิที่เราเคยได้เคยเป็นมาใช้แทนการภาวนาพุทโธจะทำให้จิตสงบลงได้หรือเปล่าครับทำโดยการนึกเอาความสงบที่เคยได้รับมากำหนด
3. การกำหนดลมหายใจเข้าออกควรจะตามลมหรือว่าทำความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกดีครับเพราะจิตคอยแต่จะตามลมไปจนสุดตลอดเวลา
4. เมื่อสมาธิเกิดขึ้นทำอย่างไรจะให้ตั้งอยู่นานๆครับ

คำตอบ
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2547

เรียนคุณชีพ
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาให้คุณ
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๗ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

ผู้กํากับ            คนที่ ๔ ครับ ข้อหนึ่ง เมื่อเราภาวนาจนถึงจุดที่เป็นสมาธิแล้ว วันหลังเราก็ทําตามวิธีเดิมทําไมสมาธิไม่เกิด 

หลวงตา เพราะเราไปหมาย มันไม่เกิดแหละ เราไม่ตั้งอยู่ปัจจุบัน สมาธิเกิดนั้นเกิดในปัจจุบัน เวลาเกิดแล้ววันนี้ วันหลังไปเอาอันนั้นเข้ามาอีก ผิด ต้องหาใหม่เรื่อยๆ ไม่ต้องไปเอาของเก่าที่ผ่านมาแล้ว รู้แล้วผ่านไปแล้ว ปัดออก ให้เกิดในปัจจุบัน ธรรมะทั้งหมดเกิดในปัจจุบัน ไม่ได้ เกิดอดีตอนาคตคาดโน้นคาดนี้ นั่นเป็นสัญญาอารมณ์ ให้อยู่ในปัจจุบัน มันจะเกิดเอง เรื่องแปลกๆ ต่างๆ ไม่คิดไม่คาดก็เกิดขอให้จิตตั้งลงในปัจจุบัน จะรู้ที่นั่นละ เอาละว่าไป 

ผู้กํากับ            เขาว่าทําไมสมาธิไม่เกิด ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอะไรครับถึงจะให้สมาธิเกิดได้ทุกครั้งที่ต้องการ มีวิธีไหนบ้างครับผม 

หลวงตา อย่าออกไปอดีตอนาคตสัญญาอารมณ์ของเก่าที่เคยรู้เคยเห็นมาแล้ว ให้อยู่ในปัจจุบัน ระลึกธรรมบทใดให้สติจ่ออยู่กับธรรมบทนั้นเป็นปัจจุบัน แล้วเรื่องจะเกิดขึ้นแปลกๆ ต่างๆ กันไปละ แล้วมีอะไรอีกล่ะ 

ผู้กํากับ            ข้อสองครับ เราจะกําหนดอารมณ์ที่เกิดจากสมาธิที่เราเคยได้เคย   เป็น มาใช้แทนการภาวนาพุทโธ จะทําให้จิตสงบลงได้หรือเปล่าครับ ทําโดยการนึกเอาความสงบที่เคยได้รับมากําหนด 

หลวงตา ไม่เอา ไม่ต้อง มันเป็นสัญญาอารมณ์ไปแล้ว ให้อยู่กับพุทโธ กําหนด พุทโธ ปัจจุบัน มันจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอยู่ที่จุดปัจจุบัน เข้าใจเหรอ สัญญาอารมณ์เป็นเรื่องไขว่คว้า ผิด ไม่เอา 

ผู้กํากับ ข้อสามครับ การกําหนดลมหายใจเข้าออกควรจะตามลม หรือว่าทําความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกดีครับ เพราะจิตคอยแต่จะตามลมไปจนสุดตลอดเวลา 

หลวงตา จะตามก็ได้ไม่เป็นไรไม่ผิด จะอยู่ประตูก็ได้ คนเข้าก็รู้ คนออกก็รู้ แต่ไม่ตามเขาเข้าไป ไม่ตามเขาออกมา ดูอยู่ที่ประตู ลมเข้าลมออกคือคนเข้าคนออกประตู เรายืนเฝ้าอยู่นั้น คนเข้าก็รู้ คนออกก็รู้อยู่แค่นี้ ไม่ต้องตามเขาเข้าไปตามเขาออกไป อยู่ที่นี่ก็ถูก หรือจะตามไปก็ได้ถ้าเป็นความถนัดตามลม เอาความถนัดเป็นเกณฑ์
 
ผู้กํากับ            ข้อสี่ครับ เมื่อสมาธิเกิดขึ้น ทําอย่างไรจะให้ตั้งอยู่นานๆ ครับ 

หลวงตา          ไม่ต้องทําอย่างไรแหละ มันเกิดขึ้นก็ให้รู้ มันตั้งอยู่ก็ให้รู้ มันดับไปก็ให้รู้ เขากําหนดลมหายใจเหรอ ถ้ากําหนดลมหายใจก็อย่าวางลมหายใจ อันนั้นมันเกิดมันดับก็ให้มันเกิด ลมหายใจเกิดดับอยู่ที่ใจของเรา ให้รู้อยู่ตรงนี้ ไม่ต้องไปหมายโน้นหมายนี้ เรื่องภาวนาต้องเอาปัจจุบัน ใครจะเคยรู้เคยเห็นเคยเป็นอะไรมาก็ตาม เราอย่าไปเอานั้นมาหมาย มันเป็นปริยัติ หรือมันเป็นเรื่องราวนิทานสัญญาอารมณ์ไปแล้ว เอาปัจจุบัน เกิดขึ้น  ปัจจุบัน ผลเกิดขึ้นปัจจุบันทั้งนั้น ไม่ต้องไปหมาย เอาปัจจุบันเลย 
                                               ___________

คุณสามารถรับชมวิดีโอและอ่านพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้ได้ที่
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2838&CatID=0

<< BACK

 


หน้าแรก